Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Opprensking av bekk Jervskogen skisenterMALVIK KOMMUNE2022Avslått
Opprensking av gruveslam i sandfangKvinesdal kommune 2018Levert
Opprydding av Knabensand - forundersøkelseKvinesdal kommune200 0002017Innvilget som omsøkt
Opprydding av ulovlige søppelfyllinger Alta Kommune2020Avslått
Opprydding i avløp fra spredt bebygg.- infotiltakBjugn kommune, Nordre Fosen Vannområde2016Avslått
Opprydding i mindre avløpsanlegg HotranvassdragetInnherred samkommune170 0002017Delvis innvilget
Opprydding i private avløpsrenseanleggSØR-ODAL KOMMUNE2022Avslått
Opprydding i spredt avløp - sone 3Nes kommune100 0002017Delvis innvilget
Opprydding i spredt avløp i Nes kommuneNes kommune70 0002018Delvis innvilget
Opprydning i Hobølelva fra Mjær til Brekke mølleINDRE ØSTFOLD KOMMUNE2021Avslått
Optimalisering av renseanlegg i spredt bebyggelseHaldenvassdraget vannområde2016Avslått
Optimalisering av renseanlegg i spredt bebyggelse.Haldenvassdraget vannområde750 0002015Innvilget som omsøkt
Optimalisering av titreringskurver TOCNorsk institutt for vannforskning150 0002017Innvilget som omsøkt
Oversettelse av forvaltningsplan og tiltaksprogramØstfold fylkeskommune2016Avslått
Oversettelse sjøørretrapportTanavassdragets Fiskeforvaltning2014Avslått
Overvaking av innsjøar i Strand kommuneStrand kommune2017Avslått
Overvaking av miljøgifter frå nedlagte deponiVESTLAND FYLKESKOMMUNE2022Avslått
Overvåke tilstand i dammer i TrondheimMiljøenheten, Trondheim kommune2017Avslått
Overvåke tiltak mot KnabensandKvinesdal kommune2018Avslått
Overvåking av elvemusling i HaukåsvassdragetBergen kommune, Bymiljøetaten200 0002018Delvis innvilget
Overvåking av gjødselforurensning i FiggaAnton Olaf Rikstad2020Avslått
Overvåking av innsjøen Næra i Ringsaker kommuneRingsaker kommune140 0002017Innvilget som omsøkt
Overvåking av miljøgifter i TeglverksdammenBymiljøetaten2016Avslått
Overvåking av ungfiskbestander i GaulavassdragetNINA105 0002015Avslått
Overvåking Kristiansandsfjorden 2020Kristiansand Kommune2020Avslått
Overvåking og tiltak i tre rekrutteringselver MIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Overvåking og undersøkelser i Jæren vannområde2015Jæren vannområde, Rogaland fylkeskommune335 0002015Delvis innvilget
Overvåkning av Barbuelva og BiebekkenArendal Kommune2020Avslått
Overvåkning av vannkvalitet i FagerstrandbekkeneNesodden kommune2017Avslått
Overvåkning av vannkvaliteten i GjesåssjøenVannområde Glomma v/Hedmark fylkeskommune2016Avslått
Poster per side601 - 630 of 1190 items