Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Surrogatparametere-datainnsamling,kvalitetssikringRakkestad Kommune180 0002020Innvilget som omsøkt
Reduksjon av sanitært utslipp fra bolig og fritidSkaun Kommune2020Avslått
Restaurering av kroksjø ved Kjerstad i OrklaOrkland Kommune80 0002020Innvilget som omsøkt
Landbruket og vannforskriftenNorsk Landbruksrådgivning Nord Norge2020Avslått
Vekst- og genetiske studier av storørretStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Miljødesign i regulerte innsjøer – gytehabitat hosStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Ny giv for Verdalsbekkene 2020-2021Norges Miljø- Og Biovitenskapelige Universitet (nmbu)100 0002020Innvilget som omsøkt
Tiltaksrettet kartlegging sjøørretbekker i AureMidtnorsk Naturundersøkelse As2020Avslått
Kartlegging og restaurering av gytebekkerNorges Jeger- Og Fiskerforbund Møre Og Romsdal30 0002020Delvis innvilget
Kurs i kultivering av innsjøerNorges Jeger- Og Fiskerforbund Møre Og Romsdal2020Avslått
Trofisk kartlegging av innsjøerStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Kjelle LandbruksforskningMarker Kommune100 0002020Innvilget som omsøkt
Restaureringstiltak i Jelsabekken, Suldal kommuneSuldal Kommune265 0002020Innvilget som omsøkt
Bruk av sensorer til problemkartleggingBærum Kommune Plan Miljø Og Kultur2020Avslått
Oppfølging av tiltaksplan elvemusling Søndre FosenMidtnorsk Naturundersøkelse As120 0002020Innvilget som omsøkt
Overvåking Kristiansandsfjorden 2020Kristiansand Kommune2020Avslått
Bruk av miljø-dna til å påvise rødgjellet solabborBærum Kommune Plan Miljø Og Kultur250 0002020Innvilget som omsøkt
Våtmarksrestaurering i Storøykilen NR i BærumNorsk Ornitologisk Forening, Asker Og Bærum Lokallag584 8422020Delvis innvilget
Konturplott i innsjøerBærum Kommune Plan Miljø Og Kultur2020Avslått
Helhetlig vannmiljørestaurering vassdrag OrklaOrkland Kommune250 0002020Innvilget som omsøkt
Kartlegging av sjøørret i elve-vannforekomster Bærum kommune100 0002020Delvis innvilget
Restaurering av Møllebekken i StavangerStavanger Kommune260 0002020Innvilget som omsøkt
Habitatkartlegging og forslag til tiltak i sjøørreRådgivende Biologer As250 0002020Innvilget som omsøkt
Habitatforbedrende tiltak i vannforekomstene Bærum Kommune Plan Miljø Og Kultur450 0002020Innvilget som omsøkt
Biotoptiltak i RødalselvaSylte- Og Moavassdraget Forvaltningslag Sa76 0002020Innvilget som omsøkt
Utredning av restaureringstiltak i FarriselvaSiljan Kommune2020Avslått
Ungfiskundersøkelser i RødalselvaSylte- Og Moavassdraget Forvaltningslag Sa2020Avslått
Økt naturlig rekruttering av ørret i SelbuMalvik Kommune200 0002020Delvis innvilget
Habitatforbedrende tiltak i Møllebekken, StavangerStavanger Kommune100 0002020Innvilget som omsøkt
Tiltaksrettet kartlegging i OldenvassdragetIndre Fosen Kommune2020Avslått
Poster per side601 - 630 of 1375 items