Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Søknad om tiltak for sjøaure i Foren fase 2 NORGES JEGER OG FISKERFORBUND ROGALAND85 0002021Innvilget som omsøkt
Bekkar til Suldalslågen -habitatforbetrande tiltakSULDAL KOMMUNE85 0002021Innvilget som omsøkt
Tiltak i sjøørretbekker 2018Kristiansand kommune, parkvesenet85 0002018Innvilget som omsøkt
Prosjektering av restaureringstiltak i MøstaSAMEIET GAULA ELVEIERLAG87 7202021Innvilget som omsøkt
Forbedre kunnskapsgrunnlaget for storørretenHole kommune89 0002018Innvilget som omsøkt
Biotopforbedring for storørret i TyrifjordenVikersund Fiske90 0002018Innvilget som omsøkt
Kartlegging av Elvemusling sidevassdragKongsberg kommune90 0002017Delvis innvilget
Sjøørretprosjekt TanavassdragetTanavassdragets Fiskeforvaltning90 0002016Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til vanndirektivkurs høsten 2015Synne Kleiven90 0002015Innvilget som omsøkt
Kartlegging for å utrede mulige tiltak i MoskoelvaNORDREISA KOMMUNE DRIFT OG UTVIKLING94 0002021Delvis innvilget
Habitatforbedring for sjøørret på Sørbø, RennesøySTAVANGER KOMMUNE95 0002021Innvilget som omsøkt
Valsetbekken - sjøørretvandring gjennom kulvertVigda Elveeierlag Sa95 0002020Innvilget som omsøkt
Kartlegge bestand og utarbeide tiltaksplan.Rindal kommune95 6252017Innvilget som omsøkt
Restaureringstiltak i 3 sjøaurebekkar i RyfylkeSuldal Kommune97 8002020Innvilget som omsøkt
Restaureringsplan for ørret i HoenselvaØvre Eiker kommune99 0002018Innvilget som omsøkt
Finnes det fortsatt elvemusling i VollaelvaLurøy kommune99 0002016Innvilget som omsøkt
Gytegrus i Gaula VO 2021MALVIK KOMMUNE100 0002021Innvilget som omsøkt
Habitattiltak i AlnaOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN100 0002021Delvis innvilget
Habitatkartlegging og tiltaksplan for InnfjordelvaNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS100 0002021Innvilget som omsøkt
Kjelle landbruksforskning MARKER KOMMUNE100 0002021Innvilget som omsøkt
Utredning for restaureringstiltak i StorånaSANDNES KOMMUNE100 0002021Innvilget som omsøkt
Biotoptiltak i nedre deler av FlagstadelvaVASSDRAGSFORBUNDET FOR MJØSA MED TILLØPSELVER100 0002021Innvilget som omsøkt
Ny giv for Verdalsbekkene 2020-2021Norges Miljø- Og Biovitenskapelige Universitet (nmbu)100 0002020Innvilget som omsøkt
Kjelle LandbruksforskningMarker Kommune100 0002020Innvilget som omsøkt
Kartlegging av sjøørret i elve-vannforekomster Bærum kommune100 0002020Delvis innvilget
Habitatforbedrende tiltak i Møllebekken, StavangerStavanger Kommune100 0002020Innvilget som omsøkt
Restaureringstiltak i Risvollelva, Sauda kommuneSuldal Kommune100 0002020Innvilget som omsøkt
Restaurering av gytegrunner for røye i SølensjøenSølensjøen Lotteierlag Sa100 0002020Innvilget som omsøkt
Oppfølgingsplan for ErtevannetVannområde Glomma Sør100 0002018Innvilget som omsøkt
Prosjektering og bygging av mindre avløpsanleggLevanger kommune100 0002018Delvis innvilget
Poster per side601 - 630 of 985 items