Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Vannforskriftsarbeid og oppfølging av miljømålNaturvernforbundet2015Avslått
Omfang av nedbygging av marine gruntområder i S-TrSweco Norge AS2015Avslått
Kartlegging av forurensning ved GravaneKristiansand kommune2015Avslått
Innføring av artsdata i vannportalenNorges Jeger- og Fiskerforbund avd Telemark2015Avslått
Pilot Lierelva i Aurskog-Høland kommuneAurskog-Høland kommune2015Avslått
Tilstandsanalyse Bygdesund, satt i risikoHarstad kommune2015Avslått
Gytebestandsmål for storaurestamma i Tokkeåi og BaMaria Wraa2015Avslått
Forprosjekt FossåaBlaker JFF2015Avslått
Fagråd for nedre del av Sira-vassdragetMolti AS2015Avslått
Plast på avveie ved TelemarkskystenPorsgrunn kommune2015Avslått
Plasthavet- et kreativt prosjekt som setter fokus Porsgrunn kommune2015Avslått
Fisketrapp i Seimsfossen GuddalselvaJarle Fossheim2015Avslått
Ungfiskundersøkelser i Børselva, Skaun 2015 (VA)NINA2015Avslått
Ungfiskundersøkelser i Vigda, Skaun kommune 2015.NINA2015Avslått
Reetablering av laks i Songdalselva LFI, Uni Research Miljø2015Avslått
Utarbeidelse av kultiveringplan for OrklaOrkla Fellesforvaltning2015Avslått
El-fiskeapperatElvene Rundt Trondheimsfjorden2015Avslått
Resipientundersøking av Ølsfjordenvindafjord kommune2015Avslått
Kompetanse og informasjon- spredt avløpVannområde Horten-Larvik og Aulivassdraget2015Avslått
Kommunikasjon Elvene Rundt Trondheimsfjorden2015Avslått
Avløp fra spredet bebyggelseBardu kommune2015Avslått
Avdsvatnet - vannstandssenking.Målselv kommune2015Avslått
Andsvatnet-Kvalitetskontroll av drikkevannskildeMålselv kommune2015Avslått
Klimaforandringer i Mjøsa - hva nå? hamar naturskole2015Avslått
Aksjon Vatsvassdragvindafjord kommune2015Avslått
Høgedal nedlagte deponi i Arendal kommuneArendal kommune, kommunalteknikk2015Avslått
Forstudie - Vasskvalitet VatsfjordenÅl kommune2015Avslått
Ny vannkilde OFAs settefiskanleggOslomarkas Fiskeadministrasjon2015Avslått
Utarbeidelse av tiltaksplan for Håelvatime kommune2015Avslått
Elvekartlegging med dronerNorsk institutt for naturforskning2014Avslått
Poster per side601 - 630 of 1191 items