Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Ørekytsperre i Grøtemselva - utfiskingMALVIK KOMMUNE2022Avslått
Restaurering av Langbekken, prosjekteringMALVIK KOMMUNE2022Avslått
Sagelva - oppfølging av undersøkelse av samla belaMALVIK KOMMUNE2022Avslått
Restaurering av Storåna ved Japansk hageSANDNES KOMMUNE2022Avslått
Habitat bedring gyte og oppvekst anadrom fiskBØ JEGER- OG FISKERFORENING2022Avslått
Kartlegging av avrenning fra skytebanerLILLESTRØM KOMMUNE2022Avslått
Supplering 2022 til svensk-norsk elvetypologiNORCE LFI2022Avslått
Yngelspredning blåskjell/oskjell/haneskjellLysefjorden skjell og kråkeboller AS2022Avslått
Dokumentering av restaurering StrengselvaSTORELVA ELVEEIERLAG2022Avslått
Privat avløp - en nøkkelfaktor til renere MjøsaSTANGE KOMMUNE2022Avslått
Lokal Adaptiv SamforvaltningSTIFTELSEN TA GREP2022Avslått
Uttesting av ny type turbiditetssensorerRAMBØLL NORGE AS2022Avslått
Tømming av Håjendammen og tilknyttede tiltakØSTRE TOTEN KOMMUNE2022Avslått
Erosjonstiltak rundt innløpskummer i jordbruketNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI2022Avslått
Kartlegging av forhold for lagring av silosaftKLEPP KOMMUNE2022Avslått
Kartlegging av habitat for elvemuslingSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2022Avslått
Våtmarksrestaur. i Storøykilen NR - tilbakeføringNORSK ORNITOLOGISK FORENING, ASKER OG BÆRUM LOKALLAG2022Avslått
Innkrysning av rømt laks i små kystvassdragSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2022Avslått
Kartlegging av vandringshinder i Øygarden kommuneØYGARDEN KOMMUNE2022Avslått
Restaurering av LitjeelvaDYRØY KOMMUNE2022Avslått
Undersøkelse av miljøgifter i Tyrvelitjønn, VinjeTOKKE KOMMUNE2022Avslått
Habitatsforbedring i DaleelvaHUSTADVIKA KOMMUNE2022Avslått
Sukkevann, nytt utløp uten vandringshindreKRISTIANSAND KOMMUNE2022Avslått
SlevikbekkenFREDRIKSTAD KOMMUNE2022Avslått
Fjærmygg som verktøy i overvåking STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2022Avslått
Forprosjekt - Tiltaksplan HafrsfjordSTAVANGER KOMMUNE2022Avslått
Utbetring av vandringshinder i Nærvikelva, AskvollASKVOLL KOMMUNE2022Avslått
Restaurering av elver i Kinn kommuneKINN KOMMUNE2022Avslått
Genetiske metoder for overvåking av planteplanktonSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2022Avslått
Restaurering av fisketrappene i BeiarelvaBEIARELVA SA2022Avslått
Poster per side601 - 630 of 1192 items