Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Fisketrapp mv.BYGLAND KOMMUNE380 0002023Delvis innvilget
Habitattiltak Kvernbekken, SjøørretprosjektetKLEPP KOMMUNE450 0002023Delvis innvilget
Fura - Tiltaksplan og praktisk restaureringNORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK200 0002023Delvis innvilget
Sjøørretprosjektet Rogaland: fleksiterksklerKLEPP KOMMUNE250 0002023Delvis innvilget
Medvirkning i gjennomføringen av vanndirektivetSABIMA1 000 0002023Delvis innvilget
Habitatforbetrande tiltak for sjøaure, EidaneSULDAL KOMMUNE65 0002023Delvis innvilget
Miljøforbedrende tiltak og elverestaurering NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS150 0002023Delvis innvilget
Habitatforbetrande tiltak, FrafjordelvaSULDAL KOMMUNE40 0002023Delvis innvilget
Barnehage for fisk i EtnavassdragetDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS230 0002023Delvis innvilget
Restaurering av Hestabekken, Sola kommuneSOLA KOMMUNE150 0002023Delvis innvilget
Tiltak mot avrenning fra jordbruk til Lierelva '23NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING VIKEN150 0002023Delvis innvilget
Tiltaksgjennomføring i sjøørretprosjektet i DalaneEIGERSUND KOMMUNE150 0002023Delvis innvilget
Opprusting av sjøaurebekkar ved HardanerfjordenHARDANGERFJORD VILLFISKLAG125 1002023Delvis innvilget
Vannforvaltning og vilkårsrevisjonerNORSKE LAKSEELVER850 0002023Delvis innvilget
Habitattiltak i sjøørretvassdrag i Haugesund 2023HAUGESUND KOMMUNE50 0002023Delvis innvilget
Fysiske tiltak i Varhaugselvene Del 1HÅ KOMMUNE157 0002023Delvis innvilget
Kartlegging og forslag til tiltak i MittetelvaRÅDGIVENDE BIOLOGER AS148 5002023Delvis innvilget
Fysiske tiltak i Tverråna med sidebekkerHÅ KOMMUNE300 0002023Delvis innvilget
Søknad om støtte til vanndirektivskurs-høsten 2023UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE70 0002023Delvis innvilget
Habitattiltak med formål om økt skjulkapasitet i nTORSTEIN ROGNES95 0002023Delvis innvilget
Fysiske restaureringstiltak i HurdalselvaHURDAL GRUNNEIERLAG SA1 000 0002023Delvis innvilget
Små sidevassdrag til Gaula i 2023STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA150 0002023Delvis innvilget
Utfisking av karpefisk i GoksjøSANDEFJORD KOMMUNE300 0002023Delvis innvilget
Forbedring av vannmiljø i et prioritert vassdragFORENINGEN LEVENDE BEKKER150 0002023Delvis innvilget
Forbedring av vannmiljø i et prioritert anadromt bFORENINGEN LEVENDE BEKKER130 0002023Delvis innvilget
Kan vi fikse naturen?STIFTELSEN AKVARIET I BERGEN500 0002022Delvis innvilget
Fiskeundersøkelse Mårelva sideelverBent Hugstmyr72 5002022Delvis innvilget
Habitattiltak/Restaurering NaustaEILIV ERDAL3 000 0002022Delvis innvilget
Kartlegging av restaureringstiltak i Nedre AltaALTA LAKSEFISKERI INTERESSENTSKAP87 5002022Delvis innvilget
Restaurering av yngel og ungfiskhabitat i ÅelvaÅBJØRAVASSDRAGET ELVEEIERLAG650 0002022Delvis innvilget
Poster per side601 - 630 of 1548 items