Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Kontroll av fangstrapporteringElvene Rundt Trondheimsfjorden2017Avslått
Forsegling av forurensende masser - HauglandsosenBergen Kommune v/ Bymiljøetaten2017Avslått
Tildekking av forurensede sedimenter fra Flaat Evje og Hornnes kommune2017Avslått
Prosjektering av fisketroppTokke-Vinje vassområde2017Avslått
Tilskudd til overvåking i HaldenvassdragetHaldenvassdraget vannområde2017Avslått
Overvåke tilstand i dammer i TrondheimMiljøenheten, Trondheim kommune2017Avslått
Et giftfritt båthold - Alternative løsningerVel Blåst 2017Avslått
Tildekking Neset avfallsdeponi, HaukelandsvatnetBergen Kommune v/ Bymiljøetaten2017Avslått
Fjerne forurenset sigevann til TveitevannetBergen Kommune v/ Bymiljøetaten2017Avslått
Overvaking av innsjøar i Strand kommuneStrand kommune2017Avslått
Vannområde Glomma sør- pH-målinger i DegernesVannområde Glomma Sør2017Avslått
Koordinering og presentasjon av vannovervåkingGran kommune v/Vannområde Randsfjorden2017Avslått
Innsamling og bearbeiding av fangststatistikkNorsk institutt for naturforskning2016Avslått
Undersøkelser i Apeltunvassdraget - spredt avløpBergen kommune, Bymiljøetaten2016Avslått
Avgrensing og overvåking av punktutslippNesodden kommune2016Avslått
Vasskjelder i Voss, undersøking, plan og tiltakVoss- Osterfjorden vassområde2016Avslått
Forebyggende miljøtiltakGrøtfjord bygdelag2016Avslått
Kontroll av innrapporte av fangsterElvene Rundt Trondheimsfjorden2016Avslått
Økologiske undersøkelser i NøklevannBymiljøetaten2016Avslått
Vurdering av vannkvalitet i isdammerVannområde Indre Oslofjord Vest2016Avslått
Informasjonsmøter med grunneiere og huseiereRollag kommune2016Avslått
KOMMUNAL HOVEDPLAN FOR AVLØPFrøya kommune2016Avslått
Hva betyr kalsiumfattig vann for framtida kalking?Norsk instiutt for vannforskning (NIVA)2016Avslått
Tiltaksrettet vannovervåkning - Sagelva, Malvik Malvik kommune2016Avslått
Eikangervassdraget, undersøking, plan og tiltak Voss- Osterfjorden vassområde2016Avslått
Problemkartlegging og tiltaksovervåking i Finnøy Finnøy kommune2016Avslått
Rehabilitering av elva Segeråga i Rødøy kommuneRødøy kommune, teknisk etat2016Avslått
Etablere service på mini RA uavhengig av leverandøHaldenvassdraget vannområde2016Avslått
Kartlegging av spredt avløp langs RovatnetHemne kommune2016Avslått
FRESHWATER FUNCTION AS A RESPONSE TO ACIDIFICATIONUni Research Miljø2016Avslått
Poster per side601 - 630 of 1548 items