Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Erfaringer- hygieniseringstrinn i minirenseanleggVannområde Glomma Sør200 0002017Delvis innvilget
Restaurering og vedlikehold av gytebekkerElvene Rundt Trondheimsfjorden125 0002017Delvis innvilget
Opprydding i spredt avløp - sone 3Nes kommune100 0002017Delvis innvilget
Kartlegging av elvemusling i SurnaSurnadal kommune59 0002017Delvis innvilget
Veileder - restaurering og vedlikehold vassdragJæren vannområde, prosjektnr. 404 150 0002017Delvis innvilget
Oppdatering av vann- og avløpsplan for Torsken komTorsken kommune300 0002017Delvis innvilget
Kartlegging av Sjøørret og Sjørøyevassdrag i TromsNJFF-Troms145 0002017Delvis innvilget
Diverse tiltak innen vannforvaltning i PURAPURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget350 0002017Delvis innvilget
Utvikling av kartverktøy for sjøørretNTNU Vitenskapsmuseet200 0002017Delvis innvilget
Norsk Elveforum - NorElvBærum Elveforum, org. nr. 916 390 04150 0002017Delvis innvilget
Medvirkning i vannforvaltningenSabima1 000 0002016Delvis innvilget
Spredning av utslipp til fjorderUni Research Computing500 0002016Delvis innvilget
Miljøgiftsundersøkelser i fiskBymiljøetaten250 0002016Delvis innvilget
Marin kartlegging; delprosjekt kjemisk statusOfoten regionråd200 0002016Delvis innvilget
Gjenåpning av elveløp fra OrrtuvatnetBergen kommune, Bymiljøetaten300 0002016Delvis innvilget
DEMONSTRASJONSOMRÅDE FOR TILTAK LANDBRUK OG AVLØP Norsk Landbruksrådgiving Nordland250 0002016Delvis innvilget
Svartmunnet kutling - en invasiv fremmed fiskeart NINA111 6002016Delvis innvilget
Restaurering av grøftede myrer, kartlegging, mm.Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Pb. 135, 2882 Dokka220 0002016Delvis innvilget
Interkommunalt samarbeid - avløp spredt bebyggelseDIHVA IKS200 0002016Delvis innvilget
Redusert jordarbeiding og redusert P gjødslingHaldenvassdraget vannområde50 0002016Delvis innvilget
Restaurering av lukket bekk på Kalnes videregåendeØstfold fylkeskommune150 0002016Delvis innvilget
Felles overvåkingsprogram Jæren vannområde 2016Jæren vannområde, prosjektnr. 404 350 0002016Delvis innvilget
Plast på avveie langs TelemarkskystenPorsgrunn kommune200 0002016Delvis innvilget
Tiltak i sjøørretbekkerKristiansand kommune, parkvesenet35 0002016Delvis innvilget
Oppgradering av private avløpsrenseanleggNes kommune150 0002016Delvis innvilget
Ja til bærekraftig stammeRingerikes Sportsfiskere400 0002016Delvis innvilget
Problemkartlegging i Vannområde VestBergen kommune, Bymiljøetaten200 0002015Delvis innvilget
Tiltaksprogram for vannmiljø; medvirkning Sarpsborg kommune180 0002015Delvis innvilget
Kantsoneplan Eidsberg og RakkestadVannområde Glomma Sør200 0002015Delvis innvilget
Ja til bærekraftig stamme - storørret i RandselvaRingerikes Sportsfiskere380 0002015Delvis innvilget
Poster per side601 - 630 of 985 items