Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Tilleggssøknad "Alnaprosjektet"Norsk Institutt For Vannforskning200 0002020Innvilget som omsøkt
Naturtyper i StjørdalsvassdragetStjørdal Kommune2020Avslått
Bedre vann og vannmiljø i EvjegrøftaStjørdal Kommune200 0002020Innvilget som omsøkt
Gjenåpning av Gluggbekken i StjørdalsvassdragetStjørdal Kommune75 0002020Innvilget som omsøkt
Tiltak i Salangsvassdraget-Forbedring av kunnskapNaturtjenester I Nord As2020Avslått
Problemkartlegging Kampåa og Børterelva VO ØyerenNes Kommune200 0002020Innvilget som omsøkt
Desinfiseringsstasjon ReisavassdragetReisa Elvelag2020Avslått
Restaurering av kiler i LærdalselviLærdal Elveeigarlag Sa200 0002020Delvis innvilget
Habitattiltak NaustaEiliv Erdal1 400 0002020Innvilget som omsøkt
Bunndyrmetodikk og tilstandsklassifiseringStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina199 0002020Innvilget som omsøkt
Tiltak til forhindring av spredning av fremmede fiNorce Norwegian Research Centre As2020Avslått
Nytt opplag tiltakshåndbok Norce Norwegian Research Centre As336 0002020Innvilget som omsøkt
Samkjøring av svensk og norsk metodikk til vurderiNorce Norwegian Research Centre As2020Avslått
Hva skjer med lågåsilda i Mjøsa?: PilotStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina250 0002020Innvilget som omsøkt
Restaurering av Telemark og Vestfolds eutrofe innsTønsberg Kommune2020Avslått
Surrogatparametere-datainnsamling,kvalitetssikringRakkestad Kommune180 0002020Innvilget som omsøkt
Reduksjon av sanitært utslipp fra bolig og fritidSkaun Kommune2020Avslått
Restaurering av kroksjø ved Kjerstad i OrklaOrkland Kommune80 0002020Innvilget som omsøkt
Landbruket og vannforskriftenNorsk Landbruksrådgivning Nord Norge2020Avslått
Vekst- og genetiske studier av storørretStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Miljødesign i regulerte innsjøer – gytehabitat hosStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Ny giv for Verdalsbekkene 2020-2021Norges Miljø- Og Biovitenskapelige Universitet (nmbu)100 0002020Innvilget som omsøkt
Tiltaksrettet kartlegging sjøørretbekker i AureMidtnorsk Naturundersøkelse As2020Avslått
Kartlegging og restaurering av gytebekkerNorges Jeger- Og Fiskerforbund Møre Og Romsdal30 0002020Delvis innvilget
Kurs i kultivering av innsjøerNorges Jeger- Og Fiskerforbund Møre Og Romsdal2020Avslått
Trofisk kartlegging av innsjøerStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Kjelle LandbruksforskningMarker Kommune100 0002020Innvilget som omsøkt
Restaureringstiltak i Jelsabekken, Suldal kommuneSuldal Kommune265 0002020Innvilget som omsøkt
Bruk av sensorer til problemkartleggingBærum Kommune Plan Miljø Og Kultur2020Avslått
Oppfølging av tiltaksplan elvemusling Søndre FosenMidtnorsk Naturundersøkelse As120 0002020Innvilget som omsøkt
Poster per side571 - 600 of 1375 items