Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Overvåking av elvemusling i HaukåsvassdragetBergen kommune, Bymiljøetaten200 0002018Delvis innvilget
Overvåke tiltak mot KnabensandKvinesdal kommune2018Avslått
Overvåke tilstand i dammer i TrondheimMiljøenheten, Trondheim kommune2017Avslått
Overvaking av miljøgifter frå nedlagte deponiVESTLAND FYLKESKOMMUNE2022Avslått
Overvaking av innsjøar i Strand kommuneStrand kommune2017Avslått
Oversettelse sjøørretrapportTanavassdragets Fiskeforvaltning2014Avslått
Oversettelse av forvaltningsplan og tiltaksprogramØstfold fylkeskommune2016Avslått
Optimalisering av titreringskurver TOCNorsk institutt for vannforskning150 0002017Innvilget som omsøkt
Optimalisering av renseanlegg i spredt bebyggelse.Haldenvassdraget vannområde750 0002015Innvilget som omsøkt
Optimalisering av renseanlegg i spredt bebyggelseHaldenvassdraget vannområde2016Avslått
Opprydning i Hobølelva fra Mjær til Brekke mølleINDRE ØSTFOLD KOMMUNE2021Avslått
Opprydding i spredt avløp i Nes kommuneNes kommune70 0002018Delvis innvilget
Opprydding i spredt avløp - sone 3Nes kommune100 0002017Delvis innvilget
Opprydding i private avløpsrenseanleggSØR-ODAL KOMMUNE2022Avslått
Opprydding i mindre avløpsanlegg HotranvassdragetInnherred samkommune170 0002017Delvis innvilget
Opprydding i avløp fra spredt bebygg.- infotiltakBjugn kommune, Nordre Fosen Vannområde2016Avslått
Opprydding av ulovlige søppelfyllinger Alta Kommune2020Avslått
Opprydding av Knabensand - forundersøkelseKvinesdal kommune200 0002017Innvilget som omsøkt
Opprensking av gruveslam i sandfangKvinesdal kommune 2018Levert
Opprensking av bekk Jervskogen skisenterMALVIK KOMMUNE2022Avslått
Opprensing Skallumdammen og TjernsrudbekkenBærum Elveforum, org. nr. 916 390 0412018Avslått
Oppgradering av private avløpsrenseanleggNes kommune150 0002016Delvis innvilget
Oppfølgingsplan for ErtevannetVannområde Glomma Sør100 0002018Innvilget som omsøkt
Oppfølging miljøregistrering gårdsbruk Steinkjer kommune120 0002017Innvilget som omsøkt
Oppfølging av tiltaksplan elvemusling Søndre FosenMidtnorsk Naturundersøkelse As120 0002020Innvilget som omsøkt
Oppfølging av handlingsplan for ål i SkiensvassdraVannområde Midtre Telemark2018Avslått
Oppfølging av avløpsforhold rundt BørginSteinkjer kommune100 0002017Delvis innvilget
Oppfyljing av ferskvasskreps i VossVoss- Osterfjorden vassområde56 0002014Innvilget som omsøkt
Oppdatert status/tiltak elvemusling LeiraKjell Sandaas2022Avslått
Oppdatering av vann- og avløpsplan for Torsken komTorsken kommune300 0002017Delvis innvilget
Poster per side571 - 600 of 1191 items