Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Levangerelva: Plastring, skulforbedring, gytegrusLevangerelva Grunneierlag185 0002018Innvilget som omsøkt
Levangerelva - Gytegroptelling 2018Levangerelva Grunneierlag2018Avslått
Leknessjøen (0343000030-4-C)Namsos Kommune2020Avslått
Lekneselva (143-86-R)Namsos Kommune2020Avslått
Langbekken - fjerne vandringshinderMALVIK KOMMUNE2021Avslått
Landbruket og vannforskriftenNorsk Landbruksrådgivning Nord Norge2020Avslått
Lage dam for amfibier i kulturlandskapVidar Voie2016Avslått
Kvar brei skal vegetasjonsbeltet vera?Tønsberg Kommune2020Avslått
Kvantifisering av forurensnings bidrag fra to nedlØkonomi og utviklingsenheten2015Avslått
Kvalitetssikring av bunndyrundersøkelser i NorgeUni Research Miljø400 9902017Innvilget som omsøkt
Kursgrunnlag for PRO og UTF mindre avløpsanleggNIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi200 0002018Delvis innvilget
Kurs- kommunale saksbehandlere- små avløpsanleggVannområde Glomma Sør100 0002017Innvilget som omsøkt
Kurs i utslippstillatelser - spredt avløpMelhus Kommune2020Avslått
Kurs i restaurering av gytebekker for sjøørrettElvene Rundt Trondheimsfjorden130 0002014Innvilget som omsøkt
Kurs i kultivering av innsjøerNorges Jeger- Og Fiskerforbund Møre Og Romsdal2020Avslått
Kurs gjenutsettingElvene Rundt Trondheimsfjorden40 0002014Innvilget som omsøkt
Kurs / restaurering av gytebekker for sjøørrettElvene Rundt Trondheimsfjorden2016Avslått
Kurs / restaurering av gytebekker for sjøørrettElvene Rundt Trondheimsfjorden108 0002015Delvis innvilget
Kunnskapsstatus fisk og elvemusling OppdølvassdragKJELL SANDAAS123 2002021Innvilget som omsøkt
Kunnskapssammenstilling og tiltaksvurderinger av nVannområde Orkla50 0002018Innvilget som omsøkt
Kunnskapsinnhenting om forurensede sedimenter Vannområde Horten-Larvik og Aulivassdraget150 0002016Innvilget som omsøkt
Kunnskapsbasert forvaltning av storørret Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Kunnskap om referanse-/naturtilstanden etter NiNNorsk institutt for vannforskning (NIVA)300 0002017Innvilget som omsøkt
Kulverter som vandringshinder - DNAanalyseUniversitetet i Agder2018Avslått
Kultiveringstiltak Rollneselva RollaIBESTAD JEGER- OG FISKEFORENING197 0002021Innvilget som omsøkt
Kultiveringstiltak i Ellenelva i PasvikvassdragetSør-Varanger kommune220 0002018Innvilget som omsøkt
Kultiveringstiltak Fuglevågsvassdraget SmølaSmøla JFF Fiskeutvalget200 0002017Innvilget som omsøkt
Kraftregulerte vassdrag i Nordre Fosen vannområde Trøndelag fylkeskommune2018Avslått
Koordinering og presentasjon av vannovervåkingGran kommune v/Vannområde Randsfjorden2017Avslått
Konturplott i innsjøerBærum Kommune Plan Miljø Og Kultur2020Avslått
Poster per side571 - 600 of 986 items