Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Problemkartlegging og tiltaksovervåking i Finnøy Finnøy kommune2016Avslått
Problemkartlegging og tiltaksovervåking i VO MjøsaVassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver200 0002015Innvilget som omsøkt
produksjonsforbedrende tiltak for storørretBÆRUM KOMMUNE PLAN MILJØ OG KULTUR2021Avslått
Produktive bekkekanter Marker Kommune2020Avslått
Prosessendringer i minirenseanlegg- forprosjektVannområde Glomma Sør2017Avslått
Prosjekt "Sammen mot pukkelaksen"Vadsø Kommune2020Ikke realitetsbehandlet
Prosjekt for å kvalitet sikre og styrke datagrunnlVest-Agder fylkeskommune2018Avslått
Prosjekt Lille GlomvannMeløy Kommune2020Avslått
Prosjekt PrestelvaRissa kommune, Nordre Fosen Vannområde130 0002017Innvilget som omsøkt
Prosjekt: Mikroplast og Elvemusling som mulig biolKongsberg kommune2018Avslått
Prosjektering av fisketroppTokke-Vinje vassområde2017Avslått
Prosjektering av restaureringstiltak i MøstaSAMEIET GAULA ELVEIERLAG87 7202021Innvilget som omsøkt
Prosjektering og bygging av mindre avløpsanleggLevanger kommune100 0002018Delvis innvilget
Prøvefiske i 4 innsjøer i Bærum kommuneVannområde Indre Oslofjord Vest100 0002018Innvilget som omsøkt
Prøvefiske i vannområde Indre Oslofjord VestVannområde Indre Oslofjord Vest230 0002016Innvilget som omsøkt
Påverknad frå avløp – interkommunalt samarbeidSogn og Fjordane fylkeskommune2018Avslått
Påvisning av fremmede arter i innsjøer og dammerBÆRUM KOMMUNE PLAN MILJØ OG KULTUR2021Avslått
Radiotelemetri Vefsna 2020-2022Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Redd LitjfjellsjøenRøros kommune200 0002014Innvilget som omsøkt
Redd Litjfjellsjøen i Nordgruvefeltet, RørosRøros kommune2018Avslått
Redningsaksjon for sjøørreten - bekkerestaurering Vannområde Orkla120 0002018Innvilget som omsøkt
Redningsaksjon for sjøørreten i vannområde OrklaVannområde Orkla100 0002017Innvilget som omsøkt
Reduksjon av erosjonsfare - v/ fremmed arter FROGN KOMMUNE2021Avslått
Reduksjon av næringsstofftilførsel fra landbruketÅL KOMMUNE2021Avslått
Reduksjon av sanitært utslipp fra bolig og fritidSkaun Kommune2020Avslått
Redusere forurensningskilder i vassdragLØRENSKOG ELVEFORUM2021Avslått
Redusere næringssaltbelastninga til StoravatnetFitjar Kommune60 0002020Innvilget som omsøkt
Redusert jordarbeiding og redusert P gjødslingHaldenvassdraget vannområde50 0002016Delvis innvilget
Redusert landbruksureining på Vestlandet Sogn og Fjordane fylkeskommune600 0002018Innvilget som omsøkt
Reetablere oppvandring av sjøaure, HorremselvaAukra Kommune50 0002020Innvilget som omsøkt
Poster per side571 - 600 of 985 items