Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging av lurvNORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING2022Avslått
Forprosjekt opprydding SæbøtjørnaVESTLAND FYLKESKOMMUNE2022Avslått
Rensing av FrognerdammeneFROGNERPARKENS VENNER2022Avslått
Overvaking av miljøgifter frå nedlagte deponiVESTLAND FYLKESKOMMUNE2022Avslått
Overvåking og tiltak i tre rekrutteringselver MIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Senda- restaurering for auka ungfiskproduksjonLÆRDAL ELVEEIGARLAG SA2022Avslått
Søya - restaureringstiltak 2021SENKINGSLAGET SØYA SA2022Avslått
Bruk av satellittdata innen miljøovervåkning.OCEANOBS AS2022Avslått
Forbedring gyteforholdINNFJORDEN ELVEEIERLAG SA2022Avslått
Helhetlig tiltaksplan for MiletjernDRAMMEN KOMMUNE2022Avslått
Mer vill laksefisk i vassdragene - vassmiljø NordANADROM2022Avslått
Mer vill laksefisk i vassdragene - vassmiljø M&RANADROM2022Avslått
Mer vill laksefisk i vassdragene - vassmiljø TromsANADROM2022Avslått
Mer vill laksefisk i vassdragene - vassmiljø TrøndANADROM2022Avslått
Habitatforbedrende tiltak for sjøørretBÆRUM KOMMUNE KOMMUNALMILJØTEKNISKE TJENESTER2022Avslått
Vedlikehold i KorsbrekkeelvaKORSBREKKEELVA ELVEEIGARLAG2022Avslått
Gytegrus i sidebekker til GaulaMALVIK KOMMUNE2022Avslått
Tiltaksplan for Vigda i SkaunMALVIK KOMMUNE2022Avslått
Prosjektering ørekytsperre - samarbeid StatkraftMALVIK KOMMUNE2022Avslått
Optimaliserende tiltak for rekrutering av ørret..EIKERN FISKEVERNFORRENING2022Avslått
Ørekytsperre i Grøtemselva - utfiskingMALVIK KOMMUNE2022Avslått
Restaurering av Langbekken, prosjekteringMALVIK KOMMUNE2022Avslått
Sagelva - oppfølging av undersøkelse av samla belaMALVIK KOMMUNE2022Avslått
Restaurering av Storåna ved Japansk hageSANDNES KOMMUNE2022Avslått
Habitat bedring gyte og oppvekst anadrom fiskBØ JEGER- OG FISKERFORENING2022Avslått
Kartlegging av avrenning fra skytebanerLILLESTRØM KOMMUNE2022Avslått
Supplering 2022 til svensk-norsk elvetypologiNORCE LFI2022Avslått
Yngelspredning blåskjell/oskjell/haneskjellLysefjorden skjell og kråkeboller AS2022Avslått
Dokumentering av restaurering StrengselvaSTORELVA ELVEEIERLAG2022Avslått
Privat avløp - en nøkkelfaktor til renere MjøsaSTANGE KOMMUNE2022Avslått
Poster per side571 - 600 of 1191 items