Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Seminar om bekke- og elverestaureringVannområde Glomma v/Hedmark fylkeskommune60 0002015Innvilget som omsøkt
Vasspest i Fiskumvannet og nordre del av EikerenEikeren vannområde/ Øvre Eiker kommune60 0002014Innvilget som omsøkt
Miljøtiltak i KvalvikelvaLyngen kommune61 5002017Innvilget som omsøkt
Forprosjekt åpning av SjølingstadvassdragetNaturvernforbundet i Mandal/Naturvernforbundet i Vest-Agder62 5002018Innvilget som omsøkt
Fjerne fremmede arter i Mosvatnet og HindalsdammenStavanger Kommune67 0002020Delvis innvilget
Utbedring av kulp i Langfossen i SalangsvassdragetAnton Johan Heggås70 0002021Innvilget som omsøkt
Habitattiltak i HellelandsvassdragetEigersund Og Helleland Elveeigarlag Sa70 0002020Innvilget som omsøkt
Opprydding i spredt avløp i Nes kommuneNes kommune70 0002018Delvis innvilget
Kartlegging og oppfølging av forurensningMolde Vann og Avløp KF70 0002018Delvis innvilget
Biotopjusteringsplan/tiltakSylte- og Moavassdraget forvaltningslag SA70 5002018Innvilget som omsøkt
Utlegging av gytegrus i LenaelvaLenaelvens Fiskerforening72 0732017Innvilget som omsøkt
Forbedre gyteforholdSYLTE- OG MOAVASSDRAGET FORVALTNINGSLAG SA73 0002021Innvilget som omsøkt
Faktaark om fisk og miljø i de store innsjøeneStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina73 5002020Innvilget som omsøkt
Gjenåpning av Gluggbekken i StjørdalsvassdragetStjørdal Kommune75 0002020Innvilget som omsøkt
Problemkartlegging i Værnesos-vassdraget Vannområde Ranfjorden75 0002018Delvis innvilget
Hold Sauherads vannveier rene!Vannområde Midtre Telemark75 0002017Delvis innvilget
Restaurering av kroksjø ved SnoensøyaVannområde Orkla75 0002017Innvilget som omsøkt
Sjøørretbekker i Telemark - handlingsplanBamble kommune75 0002017Innvilget som omsøkt
Bidrag til forskningsfelt redusert jordarbeiding Haldenvassdraget vannområde75 0002017Innvilget som omsøkt
Kartlegging av genetisk påvirkning på villaksMeel Bjarne75 0002017Innvilget som omsøkt
Rikjenda og VinjesandenSTORDAL ELVEEIGARLAG75 5002021Innvilget som omsøkt
Biotoptiltak i RødalselvaSylte- Og Moavassdraget Forvaltningslag Sa76 0002020Innvilget som omsøkt
Neta og Nordre Bjørå, Stor-Elvdal kommuneHØGSKOLEN I INNLANDET76 4002021Innvilget som omsøkt
styrking av sjøørret som del av VannforskriftarbeiForeningen Levende Bekker77 0002020Innvilget som omsøkt
Restaurering av VarmbubekkenSAMEIET GAULA ELVEIERLAG79 4602021Innvilget som omsøkt
Restaurering av kroksjø ved Kjerstad i OrklaOrkland Kommune80 0002020Innvilget som omsøkt
Jubileumskonferanse for vannområde MorsaVannområdeutvalget Morsa80 0002020Delvis innvilget
Tiltak mot gjengroing av MålsjøenKlæbu kommune80 0002017Innvilget som omsøkt
Kompetanseheving spredt avløp - prosjekterendeMelhus kommune80 0002017Delvis innvilget
Kantsone Hadeland - kartlegging og oppfølgingGran kommune v/Vannområde Randsfjorden80 0002017Innvilget som omsøkt
Poster per side571 - 600 of 986 items