Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Samling for oppsynElvene Rundt Trondheimsfjorden2018Avslått
Brosjyre "Sjøørretens behov"Elvene Rundt Trondheimsfjorden2018Avslått
Registrering av laksefiskereElvene Rundt Trondheimsfjorden2018Avslått
Restaurering av sjøørretbekkerElvene Rundt Trondheimsfjorden2018Avslått
Sporing av forurensningskilder med miljø-DNAOppegård kommune2018Avslått
Søppelrydding i og langs bekker/elver Vannområde Horten-Larvik og Aulivassdraget2018Avslått
Mudring (fjerning av masser) i HolmendammenHoffselvens venner2018Avslått
Videoregistrering og telling i SalangsvassdragetAnton Johan Heggås2018Avslått
Ny vann- og avløpsplan for periode 2018-2028.Nordkapp kommune2018Avslått
Suboptimale tiltak for smolt ved elvekraftverkNorsk institutt for vannforskning2018Avslått
Kartlegging av tiltaksplan forurensing Flåt gruveEvje og Hornnes kommune2018Avslått
Opprensing Skallumdammen og TjernsrudbekkenBærum Elveforum, org. nr. 916 390 0412018Avslått
Miljørådgiving til LandbruketHaldenvassdraget vannområde2018Avslått
Istidskrepsen Ørjan Haldenvassdraget vannområde2018Avslått
HØB - Haldenvassdragets Økosystem BaseHaldenvassdraget vannområde2018Avslått
Forbedring av vannmiljø FallselvaSøndre Land kommune, teknisk drift2018Avslått
Overvåke tiltak mot KnabensandKvinesdal kommune2018Avslått
Kalking av gytebekker til SkårildenOdal Sportsfiskerklubb2018Avslått
Kalking av dammer for rikere biologisk mangfoldMiljøenheten, Trondheim kommune2017Avslått
Børstevasker for fritidsbåter i Indre OslofjordFinn Arne Johannessen2017Avslått
Kartlegging SjøørretTollaksvik Entreprenørservice AS2017Avslått
Anskaffelse av el-fiskeapparat for Øst FinnmarkNibio 2017Avslått
Pliktig organiseringSausvassdraget grunneierlag2017Avslått
Nyhetsbrev fra Vannregioner: Prototype & kokebokNIVA2017Avslått
Sognefjorden - overvaking og kartleggingSogn og Fjordane fylkeskommune2017Avslått
Miljøtilstanden i SognefjordenSogn og Fjordane fylkeskommune (Ytre Sogn og Indre Sogn vassområde)2017Avslått
Sidebekker i SoknavassdragetMolti AS2017Avslått
Reetablering av våtmark i BjørkelangenHaldenvassdraget vannområde2017Avslått
Foredrag og diskusjonskvelderLars Nilssen2017Avslått
Vannprøver i Vannområde OrklaVannområde Orkla2017Avslått
Poster per side571 - 600 of 1375 items