Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Forprosjekt tiltak Kallandselva, Aure kommuneMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Forprosjekt; biotopforbedrende tiltak, VågsbekkenMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Videre oppfølging av tiltaksplan for elvemuslingMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Tiltaksrettet kartlegging av sjøørretbekker i AureMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Forprosjekt; biotopforbedrende tiltak, FuglvågenMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Forprosjekt; biotopforbedrende tiltak, EkkerbekkenMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Forprosjekt Biotopbedrende tiltak, GullsteinbekkenMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Forprosjekt Biotopforbedrende tiltak, GjerdebekkenMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Habitatkartlegging og tiltaksplan i sideelver EiraEIRA ELVEEIERLAG SA2022Avslått
Kartlegging av lurvNORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING2022Avslått
Forprosjekt opprydding SæbøtjørnaVESTLAND FYLKESKOMMUNE2022Avslått
Rensing av FrognerdammeneFROGNERPARKENS VENNER2022Avslått
Overvaking av miljøgifter frå nedlagte deponiVESTLAND FYLKESKOMMUNE2022Avslått
Overvåking og tiltak i tre rekrutteringselver MIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Senda- restaurering for auka ungfiskproduksjonLÆRDAL ELVEEIGARLAG SA2022Avslått
Søya - restaureringstiltak 2021SENKINGSLAGET SØYA SA2022Avslått
Bruk av satellittdata innen miljøovervåkning.OCEANOBS AS2022Avslått
Forbedring gyteforholdINNFJORDEN ELVEEIERLAG SA2022Avslått
Helhetlig tiltaksplan for MiletjernDRAMMEN KOMMUNE2022Avslått
Mer vill laksefisk i vassdragene - vassmiljø NordANADROM2022Avslått
Mer vill laksefisk i vassdragene - vassmiljø M&RANADROM2022Avslått
Mer vill laksefisk i vassdragene - vassmiljø TromsANADROM2022Avslått
Mer vill laksefisk i vassdragene - vassmiljø TrøndANADROM2022Avslått
Habitatforbedrende tiltak for sjøørretBÆRUM KOMMUNE KOMMUNALMILJØTEKNISKE TJENESTER2022Avslått
Vedlikehold i KorsbrekkeelvaKORSBREKKEELVA ELVEEIGARLAG2022Avslått
Gytegrus i sidebekker til GaulaMALVIK KOMMUNE2022Avslått
Tiltaksplan for Vigda i SkaunMALVIK KOMMUNE2022Avslått
Prosjektering ørekytsperre - samarbeid StatkraftMALVIK KOMMUNE2022Avslått
Optimaliserende tiltak for rekrutering av ørret..EIKERN FISKEVERNFORRENING2022Avslått
Ørekytsperre i Grøtemselva - utfiskingMALVIK KOMMUNE2022Avslått
Poster per side571 - 600 of 1190 items