Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Helhetlig tiltaksplan for Grunningen NaturreservatSandnes kommune250 0002018Delvis innvilget
Søknad om tilskudd til miljø- og friluftslivsorganSabima1 000 0002018Delvis innvilget
Interkommunalt samarbeid tilsyn §12 avløpsanleggDIHVA IKS450 0002018Delvis innvilget
Kartlegging og kvantifisering av tapt areal og redNorsk institutt for Naturforskning30 0002018Delvis innvilget
Utredning av tiltak i prioriterte vassdrag i HuvoVannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma c/o Nannestad kommune300 0002018Delvis innvilget
Kartlegging av yngledammer for padde langs SurnaSurnadal kommune20 0002018Delvis innvilget
Avløpsopprydning i spredt bebyggelseEnebakk kommune100 0002017Delvis innvilget
Genetisk undersøkelse av ørret i Pasvikvassdraget.Sør-Varanger kommune465 0002017Delvis innvilget
Tiltak i små avløpsanlegg i Hordaland Voss- Osterfjorden vassområde1 200 0002017Delvis innvilget
VASSMILJØTILTAK I LANDBRUKET I KOMMUNANE I HORDALVoss- Osterfjorden vassområde700 0002017Delvis innvilget
Rehabilitering av elva Segeråga i Rødøy og Meløy Rødøy kommune, teknisk etat310 0002017Delvis innvilget
Kompetanseheving spredt avløp - prosjekterendeMelhus kommune80 0002017Delvis innvilget
Kontroll over svovelholdig avrenning i AgderLillesand kommune825 0002017Delvis innvilget
Handlingsplan storørretVannområde Indre Oslofjord Vest500 0002017Delvis innvilget
Undersøke og om mulig forbedre naturlige og kunstVannområde Indre Oslofjord Vest60 0002017Delvis innvilget
Titak for å forbedre tilstanden i Balsnesvassdr.Ørland kommune610 0002017Delvis innvilget
Restaurering av fangdamSandefjord Forvaltningsråd for Anadrom Laksefisk14 0002017Delvis innvilget
Oppfølging av avløpsforhold rundt BørginSteinkjer kommune100 0002017Delvis innvilget
Helhetlig tiltaksplan Etnavassdraget Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Pb. 135, 2882 Dokka200 0002017Delvis innvilget
Tiltaksrettet kartlegging av ungfiskbest. i GaulaNINA135 0002017Delvis innvilget
Undersøkelse av mikroplast i sandfangmaterialeKristiansand kommune100 0002017Delvis innvilget
Verktøy til å estimere miljøeffekter i fjorderUni Research Computing300 0002017Delvis innvilget
Hold Sauherads vannveier rene!Vannområde Midtre Telemark75 0002017Delvis innvilget
Kartlegging av Elvemusling sidevassdragKongsberg kommune90 0002017Delvis innvilget
Metodikk og målstyringNorske Lakseelver700 0002017Delvis innvilget
Ja til bærekraftig stammeRingerikes Sportsfiskere600 0002017Delvis innvilget
Effektivitet og kost-nytte av habitattiltakUNI Research Miljø LFI900 0002017Delvis innvilget
DEMONSTRASJONSOMRÅDE FOR TILTAK LANDBRUK OG AVLØPNorsk Landbruksrådgiving Nordland300 0002017Delvis innvilget
Restaurering av vassdrag i Sunnfjord og NordfjordSogn og Fjordane fylkeskommune på vegne av Flora kommune260 0002017Delvis innvilget
Tiltak for bedre vannkvalitet i TunevannetSarpsborg kommune550 0002017Delvis innvilget
Poster per side571 - 600 of 986 items