Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Storjord bruMÅLSELV KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Forbedring gyteforholdINNFJORDEN ELVEEIERLAG SA 2022Ikke behandlet
Helhetlig tiltaksplan for MiletjernDRAMMEN KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Ny giv for sjøørreten i Verdalsvassdraget 2022NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) 2022Ikke behandlet
Restaurering av jordbruksbekk NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORD NORGE 2022Ikke behandlet
Plan for Gjerstadvassdraget Søndeled - StifossRISØR KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Mer vill laksefisk i vassdragene - vassmiljø NordANADROM 2022Ikke behandlet
Mer vill laksefisk i vassdragene - vassmiljø M&RANADROM 2022Ikke behandlet
Mer vill laksefisk i vassdragene - vassmiljø TromsANADROM 2022Ikke behandlet
Mer vill laksefisk i vassdragene - vassmiljø TrøndANADROM 2022Ikke behandlet
Kartlegging av restaureringstiltak i Nedre AltaALTA LAKSEFISKERI INTERESSENTSKAP 2022Ikke behandlet
Vandringshinder Skavåselva - sideelv til MårelvaBent Hugstmyr 2022Ikke behandlet
Restaureringssamling Sjøørretprosjektet i RogalandKLEPP KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Pilotprosjekt gjenåpning av Skådehei Klepp kommuneKLEPP KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Habitatforbedrende tiltak for storørretBÆRUM KOMMUNE KOMMUNALMILJØTEKNISKE TJENESTER 2022Ikke behandlet
Habitatforbedrende tiltak for sjøørretBÆRUM KOMMUNE KOMMUNALMILJØTEKNISKE TJENESTER 2022Ikke behandlet
Restaurering av flomsletteSYLTE- OG MOAVASSDRAGET FORVALTNINGSLAG SA 2022Ikke behandlet
Vedlikehold i KorsbrekkeelvaKORSBREKKEELVA ELVEEIGARLAG 2022Ikke behandlet
Gytegrus i sidebekker til GaulaMALVIK KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Tiltaksplan for Vigda i SkaunMALVIK KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Prosjektering ørekytsperre - samarbeid StatkraftMALVIK KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Optimaliserende tiltak for rekrutering av ørret..EIKERN FISKEVERNFORRENING 2022Ikke behandlet
Ørekytsperre i Grøtemselva - utfiskingMALVIK KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Restaurering av Langbekken, prosjekteringMALVIK KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Sagelva - oppfølging av undersøkelse av samla belaMALVIK KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Restaurering av yngel og ungfiskhabitat i ÅelvaÅBJØRAVASSDRAGET ELVEEIERLAG 2022Ikke behandlet
Restaurering av Storåna ved Japansk hageSANDNES KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Habitat bedring gyte og oppvekst anadrom fiskBØ JEGER- OG FISKERFORENING 2022Ikke behandlet
Utbedring av vandringshindre i StraumevassdragetBØ JEGER- OG FISKERFORENING 2022Ikke behandlet
Kartlegging av avrenning fra skytebanerLILLESTRØM KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Poster per side31 - 60 of 1185 items