Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Bedre gytemulighetene for oppvandrende storaureVassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver100 0002018Innvilget som omsøkt
Bedre kunnskap - bedre tiltak innen avløpVannområde Ranfjorden150 0002018Delvis innvilget
Bedre miljø ved Lille glomvannMELØY KOMMUNE2021Avslått
Bedre vann og vannmiljø i EvjegrøftaStjørdal Kommune200 0002020Innvilget som omsøkt
Begrensning av vasspest i ØstensjøvannetOslo kommune, Bymiljøetaten2015Avslått
Bekjempe kjempespringfrø (samlesøknad)NESODDEN KOMMUNE2021Avslått
Bekjempelse av kjempespringfrø - Simoa vannområdeModum Kommune20 0002014Delvis innvilget
Bekjempelse av kjempespringfrø i Spydeberg & AskimSpydeberg kommune - Landbrukskontoret HSA150 0002018Delvis innvilget
Bekjempelse av krypsiv i Selura i FlekkefjordTorgny Ingolf Espenes2020Avslått
Bekjempelse av svartelistearter langs OrklaVannområde Orkla160 0002016Innvilget som omsøkt
Bekjempelse av tilgroing (vannflora)Rossfjordvassdragets Grunneierlag2020Avslått
Bekjempelse kjempespringfrø vassdrag Indre ØstfoldINDRE ØSTFOLD KOMMUNE2021Avslått
Bekjempelse kjempespringfrø vassdrag Indre ØstfoldIndre Østfold Kommune300 0002020Innvilget som omsøkt
Bekkar til Suldalslågen -habitatforbetrande tiltakSULDAL KOMMUNE85 0002021Innvilget som omsøkt
Bekkeinntak og og overløpsledning 4/10Holmestrand kommune2016Avslått
Beplantning av bekkekantMARKER KOMMUNE400 0002021Innvilget som omsøkt
Beredskap mot spredning av Gyrodactylus salaris i Vestfold fylkeskommune2016Avslått
Best practice håndbok for god miljøtilstand UNI Research Miljø LFI660 0002015Innvilget som omsøkt
Bestandsmodell for Stillehavsøsters OslofjordenVannområde Horten-Larvik og Aulivassdraget200 0002017Innvilget som omsøkt
Bevisstgjøring av grunneiere om oljetanker Lofoten Matpark AS2018Avslått
Bidrag til forskningsfelt redusert jordarbeiding Haldenvassdraget vannområde75 0002017Innvilget som omsøkt
Biologisk mangfold i dammer i SpybebergNINA2018Avslått
Biotop forbedrende tiltak ved gytebekker i GausaGudbrandsdal Sportsfiskeforening243 2502017Innvilget som omsøkt
Biotopfobedrende tiltak i DirdalselvaDIRDALSELVAS FELLESFORVALTNING SA246 8732021Innvilget som omsøkt
Biotopforbedrende tiltak DirdalselvaDirdalselvas Fellesforvaltning Sa135 0002020Innvilget som omsøkt
Biotopforbedring for storørret i TyrifjordenVikersund Fiske90 0002018Innvilget som omsøkt
Biotopforbedringsplan for Akerselvas midtre delBymiljøetaten35 0002015Innvilget som omsøkt
Biotopjusteringsplan/tiltakSylte- og Moavassdraget forvaltningslag SA70 5002018Innvilget som omsøkt
Biotopkartlegging OfotfjordenOfoten regionråd258 9982018Innvilget som omsøkt
Biotoptilltak i TrolldalsbekkenMoss Kommune2020Avslått
Poster per side31 - 60 of 985 items