Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Avløp fra spredet bebyggelseBardu kommune2015Avslått
Avløp fra spredt bebyggelseMålselv kommune100 0002015Delvis innvilget
Avløpsopprydning i spredt bebyggelseEnebakk kommune100 0002017Delvis innvilget
Avrenning av næringsstoff frå veksthus:KartleggingRogaland landbruksselskap150 0002018Delvis innvilget
Avrenning fra landbruk NærøysundNamsos Kommune2020Avslått
Avrenning fra landbruket, forskningsfelt på KjelleHaldenvassdraget vannområde100 0002018Innvilget som omsøkt
Barke- og fiberslamdeponier ved VenneslafjordenVennesla kommune400 0002017Innvilget som omsøkt
Bedre gytemulighetene for oppvandrende storaureVassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver100 0002018Innvilget som omsøkt
Bedre kunnskap - bedre tiltak innen avløpVannområde Ranfjorden150 0002018Delvis innvilget
Bedre miljø ved Lille glomvannMELØY KOMMUNE2021Avslått
Bedre vann og vannmiljø i EvjegrøftaStjørdal Kommune200 0002020Innvilget som omsøkt
Begrensning av vasspest i ØstensjøvannetOslo kommune, Bymiljøetaten2015Avslått
Bekjempe kjempespringfrø (samlesøknad)NESODDEN KOMMUNE2021Avslått
Bekjempelse av kjempespringfrø - Simoa vannområdeModum Kommune20 0002014Delvis innvilget
Bekjempelse av kjempespringfrø i Spydeberg & AskimSpydeberg kommune - Landbrukskontoret HSA150 0002018Delvis innvilget
Bekjempelse av krypsiv i Selura i FlekkefjordTorgny Ingolf Espenes2020Avslått
Bekjempelse av svartelistearter langs OrklaVannområde Orkla160 0002016Innvilget som omsøkt
Bekjempelse av tilgroing (vannflora)Rossfjordvassdragets Grunneierlag2020Avslått
Bekjempelse kjempespringfrø vassdrag Indre ØstfoldINDRE ØSTFOLD KOMMUNE2021Avslått
Bekjempelse kjempespringfrø vassdrag Indre ØstfoldIndre Østfold Kommune300 0002020Innvilget som omsøkt
Bekkar til Suldalslågen -habitatforbetrande tiltakSULDAL KOMMUNE85 0002021Innvilget som omsøkt
Bekkeinntak og og overløpsledning 4/10Holmestrand kommune2016Avslått
Beplantning av bekkekantMARKER KOMMUNE400 0002021Innvilget som omsøkt
Beredskap mot spredning av Gyrodactylus salaris i Vestfold fylkeskommune2016Avslått
Best practice håndbok for god miljøtilstand UNI Research Miljø LFI660 0002015Innvilget som omsøkt
Bestandsmodell for Stillehavsøsters OslofjordenVannområde Horten-Larvik og Aulivassdraget200 0002017Innvilget som omsøkt
Bestandsundersøkelse av ørret og røye i BarduelvaBARDU GRUNNEIERLAG SA2022Avslått
Bestandsundersøkelse av ål i KragerøvassdragetKRAGERØVASSDRAGETS GRUNNEIERLAG2022Avslått
Bevisstgjøring av grunneiere om oljetanker Lofoten Matpark AS2018Avslått
Bidrag til forskningsfelt redusert jordarbeiding Haldenvassdraget vannområde75 0002017Innvilget som omsøkt
Poster per side31 - 60 of 1190 items