Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Søknad om tilskudd vannmiljøtiltakSkånland kommune2015Avslått
Kompetanseøkning hos elveeierlagNorske Lakseelver2015Avslått
Hvor ble det av fjordfisken ?Høgskulen i Sogn og Fjordane2015Avslått
problemanalyse StraumsbotnHarstad kommune2015Avslått
Begrensning av vasspest i ØstensjøvannetOslo kommune, Bymiljøetaten2015Avslått
røvefiske og tynningsfiske i innsjøer i vannområdVannområde Indre Oslofjord Vest2015Avslått
Omfang av nedbygging av marine gruntområder Sweco Norge AS100 0002015Avslått
Tiltaksplan for StrynevassdragetStryn Elveeigarlag2015Avslått
Tiltaksrettet vannkvalitetsovervåkningVestby kommune2015Avslått
WAPABAT – oppfølgingsstudieNorsk institutt for by- og regionforskning380 0002015Innvilget som omsøkt
Forankring av Bærum ElveforumBo Wingård133 0002015Innvilget som omsøkt
Miljøgifter i fisk i OslovassdragBymiljøetaten150 0002015Innvilget som omsøkt
Biotopforbedringsplan for Akerselvas midtre delBymiljøetaten35 0002015Innvilget som omsøkt
Tiltaksprogram for vannmiljø; medvirkning Sarpsborg kommune180 0002015Delvis innvilget
Best practice håndbok for god miljøtilstand UNI Research Miljø LFI660 0002015Innvilget som omsøkt
Problemkartlegging i Vannområde VestBergen kommune, Bymiljøetaten200 0002015Delvis innvilget
Undersøkelse Eidsvatnet Bjugn kommune, Nordre Fosen Vannområde200 0002015Delvis innvilget
Kantsoneplan Eidsberg og RakkestadVannområde Glomma Sør200 0002015Delvis innvilget
Miljøstatus i rennende vann - nye klassegrenserNNI Resources AS2015Avslått
Tiltaksutredning for KristiansandsfjordenKristiansand kommune2015Avslått
Drift av Namsen vannområdeGrong kommune2015Avslått
Vandringshindre - utarbeidelse av kursKunnskapssenter for laks og vannmiljø2015Avslått
Vannforskriftsarbeid og oppfølging av miljømålNaturvernforbundet2015Avslått
Omfang av nedbygging av marine gruntområder i S-TrSweco Norge AS2015Avslått
Kartlegging av forurensning ved GravaneKristiansand kommune2015Avslått
Utbedre vandringshindre i MærradalsbekkenBymiljøetaten370 0002015Delvis innvilget
Ja til bærekraftig stamme - storørret i RandselvaRingerikes Sportsfiskere380 0002015Delvis innvilget
Kasfjordvatn - problemanalyse eutrof innsjøHarstad kommune200 0002015Delvis innvilget
Innføring av artsdata i vannportalenNorges Jeger- og Fiskerforbund avd Telemark2015Avslått
Pilot Lierelva i Aurskog-Høland kommuneAurskog-Høland kommune2015Avslått
Poster per side31 - 60 of 1190 items