Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Biotopforbedring for storørret i TyrifjordenVikersund Fiske90 0002018Innvilget som omsøkt
Informasjonsmøte landbruk og vassdragVik kommune15 0002017Innvilget som omsøkt
Private avløpsanleggVik kommune30 0002017Innvilget som omsøkt
Valsetbekken - sjøørretvandring gjennom kulvertVigda Elveeierlag Sa95 0002020Innvilget som omsøkt
Lage dam for amfibier i kulturlandskapVidar Voie2016Avslått
Forurensing fra bildekk til laksevassdragVETERINÆRINSTITUTTET375 0002021Innvilget som omsøkt
Klassisk furunkulose i Namdalsregionen-eDNAVETERINÆRINSTITUTTET2021Avslått
Restaurering av gytehabitat ved bruk av spyling avVeterinærinstituttet182 9002018Innvilget som omsøkt
Spredt Avløp i Kystkommuner - VidereføringVESTVÅGØY KOMMUNE PLAN OG TEKNIKK2021Avslått
Tiltak for elvemusling i Haukåsvassdraget i BergenVESTLAND FYLKESKOMMUNE2021Avslått
Kartlegging av ferskvasskreps i Voss heradVESTLAND FYLKESKOMMUNE2021Avslått
Kartlegging av sjøaurebekkar i OsterfjordenVestland Fylkeskommune250 0002020Innvilget som omsøkt
Tiltak for elvemusling i Haukåsvassdraget i BergenVestland Fylkeskommune400 0002020Innvilget som omsøkt
undervisning i vidaregåande skular om marin forsøpVestland Fylkeskommune2020Avslått
Kartlegging av ferskvasskreps i Voss heradVestland Fylkeskommune2020Avslått
Beredskap mot spredning av Gyrodactylus salaris i Vestfold fylkeskommune2016Avslått
Tiltaksrettet vannkvalitetsovervåkningVestby kommune2015Avslått
Prosjekt for å kvalitet sikre og styrke datagrunnlVest-Agder fylkeskommune2018Avslått
Restaurering av skjuleområder for ungfisk VERDALSELVA FELLESFORVALTNING SA2021Avslått
Barke- og fiberslamdeponier ved VenneslafjordenVennesla kommune400 0002017Innvilget som omsøkt
Et giftfritt båthold - Alternative løsningerVel Blåst 2017Avslått
Restaurering av bekker som fører inn i Vassjø.VASSJØ FISKEFORENING2021Avslått
Hva er tålegrensen for fosfor (P) i Mjøsa?VASSDRAGSFORBUNDET FOR MJØSA MED TILLØPSELVER2021Avslått
Biotoptiltak i nedre deler av FlagstadelvaVASSDRAGSFORBUNDET FOR MJØSA MED TILLØPSELVER100 0002021Innvilget som omsøkt
Bedre gytemulighetene for oppvandrende storaureVassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver100 0002018Innvilget som omsøkt
Problemkartlegging og tiltaksovervåking i VO MjøsaVassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver200 0002015Innvilget som omsøkt
Fra plan til handling i vannområde Mjøsa Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver200 0002015Innvilget som omsøkt
rullerende plan for restaurering av vassdragetVartdal Elveeigarlag Sa2020Avslått
Restaureringstiltak i sjøørretbekker VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA300 0002021Delvis innvilget
Treplanting og miljøtiltak i HølenvassdragetVANNOMRÅDEUTVALGET MORSA370 0002021Innvilget som omsøkt
Poster per side31 - 60 of 985 items