Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
"Vinterhagen" - Framsynt reinseanlegg del IAurland Kommune2020Avslått
Habitattiltak i NærøydalselviAURLAND KOMMUNE300 0002021Delvis innvilget
Rehab. av tidligere ørretførende elver/bekkerAurskog-Høland fiskeadministrasjon145 0002017Innvilget som omsøkt
Pilot Lierelva i Aurskog-Høland kommuneAurskog-Høland kommune2015Avslått
Vassmiljøtiltak ÅråsvågenAustrheim kommune2014Avslått
Sjøørretbekker i Telemark - handlingsplanBamble kommune75 0002017Innvilget som omsøkt
Bestandsundersøkelse av ørret og røye i BarduelvaBARDU GRUNNEIERLAG SA 2022Ikke behandlet
Avløp fra spredet bebyggelseBardu kommune2015Avslått
Restaurering av fisketrappene i BeiarelvaBEIARELVA SA 2022Ikke behandlet
Fiskeundersøkelse Mårelva sideelverBent Hugstmyr 2022Ikke behandlet
Vandringshinder Skavåselva - sideelv til MårelvaBent Hugstmyr 2022Ikke behandlet
Fokus på sideelver og sidebekker til MårelvaBent Hugstmyr2021Avslått
Seimsmyrane våtmarksparkBergen Kommune2020Avslått
Habitatkartlegging, tiltak, sjøørret Vannomr. VestBERGEN KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Elvemusling - overvannstiltak Bergen travparkBERGEN KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Møllendal elveparkBERGEN KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Planlegging fiskepassasje FjøsangerbekkenBERGEN KOMMUNE2021Avslått
Forsegling av forurensende masser - HauglandsosenBergen Kommune v/ Bymiljøetaten2017Avslått
Fjerne forurenset sigevann til TveitevannetBergen Kommune v/ Bymiljøetaten2017Avslått
Tildekking Neset avfallsdeponi, HaukelandsvatnetBergen Kommune v/ Bymiljøetaten2017Avslått
Overvåking av elvemusling i HaukåsvassdragetBergen kommune, Bymiljøetaten200 0002018Delvis innvilget
Fisketrapper i FleslandselvaBergen kommune, Bymiljøetaten400 0002017Innvilget som omsøkt
Gjenåpning av elveløp fra OrrtuvatnetBergen kommune, Bymiljøetaten300 0002016Delvis innvilget
Undersøkelser i Apeltunvassdraget - spredt avløpBergen kommune, Bymiljøetaten2016Avslått
Problemkartlegging i Vannområde VestBergen kommune, Bymiljøetaten200 0002015Delvis innvilget
Kartlegging av ørret i SløvikvassdragetBioFokus (982132924 MVA)2017Avslått
Funndatabase for ferskvannsarter til ArtskartBIOLOG J.B. JORDAL AS 2022Ikke behandlet
Etablering av fiskepassasje til Store VikkaBJERKE ALMENNING295 4002021Innvilget som omsøkt
Etablere fiskeomløp til HonsjøenBJERKE ALMENNING185 4002021Innvilget som omsøkt
Opprydding i avløp fra spredt bebygg.- infotiltakBjugn kommune, Nordre Fosen Vannområde2016Avslått
Poster per side31 - 60 of 1188 items