Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Formidling i Nea-Nidelva og Gaula VO'erMALVIK KOMMUNE2021Avslått
Kartlegging av oppvekstområder for småblankSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Kartlegging av oppvekstområder for småblankSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Utbedring av vandringshindre OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN2021Avslått
Søknad om tiltak for sjøaure i 3 sjøaurebekker, StNORGES JEGER OG FISKERFORBUND ROGALAND2021Avslått
Habitattiltak i LjanselvaOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN2021Avslått
Gytegrus i Nea-Nidelva VOMALVIK KOMMUNE2021Avslått
Habitatutbedring i Grøtemselva, SelbuMALVIK KOMMUNE2021Avslått
Habitattiltak i Akerselva på anadrom strekningOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN2021Avslått
Reduksjon av erosjonsfare - v/ fremmed arter FROGN KOMMUNE2021Avslått
Bekjempelse kjempespringfrø vassdrag Indre ØstfoldINDRE ØSTFOLD KOMMUNE2021Avslått
Langbekken - fjerne vandringshinderMALVIK KOMMUNE2021Avslått
Restaurering kantvegetasjon SteinsortungsbekkenROMERIKSÅSENES FISKEADMINISTRASJON2021Avslått
Kartlegging av elvemusling i LørenskogNATURVERNFORBUNDET I LØRENSKOG2021Avslått
Open access publisering av avhandling om grunnvannGunnhild Storbekkrønning Solli2021Avslått
Søknad om gytegrusutlegg i Røssåna, Røssdalen, ØvrNORGES JEGER OG FISKERFORBUND ROGALAND2021Avslått
Forbedring av vannkvalitet ved biomasseuttakHORTEN KOMMUNE2021Avslått
Problemkartlegging avrenning søppelfylling GamvikPORSANGER KOMMUNE2021Avslått
Restaurering av Haugsbekken i Malvik - samordningMALVIK KOMMUNE2021Avslått
Status til fiskebestanden i Lågen på LesjaSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Miljøstatus basert på plast i elverNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS2021Avslått
Bekjempe kjempespringfrø (samlesøknad)NESODDEN KOMMUNE2021Avslått
Restaurering av skjuleområder for ungfisk VERDALSELVA FELLESFORVALTNING SA2021Avslått
Tilltaksprosjekt i SanddølaNAMSENVASSDRAGET ELVEIERLAG2021Avslått
Tiltaksplan for truede arter i RandselvaRINGERIKE KOMMUNE2021Avslått
Forstår restaureringstiltak i BognelvaNORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)2021Avslått
Problemkartlegging i TønsvikelvaNORDREISA KOMMUNE DRIFT OG UTVIKLING2021Avslått
Helhetlig tiltaksplan HålandsvatnetSTAVANGER KOMMUNE2021Avslått
Forprosjekt: bedre vannmiljø i og rundt HafrsfjordSTAVANGER KOMMUNE2021Avslått
Tiltaksplan for restaurering av JernelvaNORDREISA KOMMUNE DRIFT OG UTVIKLING2021Avslått
Poster per side31 - 60 of 985 items