Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Små sidevassdrag til Gaula i 2022STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA90 0002022Innvilget som omsøkt
Habitatkartlegging og tiltaksplan for ØrstaelvaNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS330 0002022Innvilget som omsøkt
Forbedre vandring for sjøaure i kulvert FJALER KOMMUNE70 0002022Innvilget som omsøkt
Restaureringstiltak i innlandsvassdragRAKKESTAD KOMMUNE164 9202022Innvilget som omsøkt
Gjennomføring tiltak sjøaure SunnhordlandVESTLAND FYLKESKOMMUNE250 0002022Innvilget som omsøkt
Sjøørretprosjektet i KarmøyKARMØY KOMMUNE266 5202022Innvilget som omsøkt
Restaurering av bekker som fører inn i VassjøLUNNER KOMMUNE93 0002022Innvilget som omsøkt
GilsåaMERÅKER KOMMUNE100 0002022Innvilget som omsøkt
RESTAURERINGSTILTAK FOR JERNELVA ID 208-54-RNORDREISA KOMMUNE DRIFT OG UTVIKLING98 0002022Innvilget som omsøkt
Treplanting langs jordbruksvassdragTØNSBERG KOMMUNE75 0002022Innvilget som omsøkt
RESTAURERINGSTILTAK FOR KITDALSELVA ID 204-18-RSTORFJORD KOMMUNE DRIFTSETATEN200 0002022Innvilget som omsøkt
Utbedring av oppgangshinder KaldvellaSAMEIET GAULA ELVEIERLAG57 8802022Innvilget som omsøkt
Utfordringer langs 24-115-R Slungardbekken.STJØRDAL KOMMUNE150 0002022Innvilget som omsøkt
Bygging av fisketrapp i MøstaSAMEIET GAULA ELVEIERLAG206 6152022Innvilget som omsøkt
Restaurering meandrerende elveparti SlindelvaSTATSFORVALTEREN I TRØNDELAG1 000 0002022Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til vanndirektivskurs-høsten 2022UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE166 2402022Innvilget som omsøkt
Restaurering av renne ved gamle Eidet bruSAMEIET GAULA ELVEIERLAG52 5362022Innvilget som omsøkt
Prosjektering av restaureringstiltak Langbekken SAMEIET GAULA ELVEIERLAG68 3202022Innvilget som omsøkt
Habitatkartlegging av sjøørretbekker i Dalane 2022EIGERSUND KOMMUNE200 0002022Innvilget som omsøkt
Restaurering av LangvatnvassdragetGRUNNEIERSAMEIET STORVANN859 5002022Innvilget som omsøkt
Habitatskartlegging og fiskeundersøking.RYGG OG GROV SAMEIGE220 0002022Innvilget som omsøkt
Gjennåpning av rørgate i "Dalen". LARS YTREEIDE TJENSVOLD202 0002022Innvilget som omsøkt
Nyetablering og villgjøring av urbane sjøområderNORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING250 0002022Innvilget som omsøkt
Terskel i Goksjø i Sandefjord og Larvik kommunerSANDEFJORD KOMMUNE200 0002022Innvilget som omsøkt
Ny giv for sjøørreten i Verdalsvassdraget 2021NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)176 1002021Innvilget som omsøkt
Problemkartlegging Kampåa og Børterelva i vannområNES KOMMUNE197 0002021Innvilget som omsøkt
Kultiveringstiltak Rollneselva RollaIBESTAD JEGER- OG FISKEFORENING197 0002021Innvilget som omsøkt
Estimering av tapt produksjonsarealBÆRUM KOMMUNE PLAN MILJØ OG KULTUR200 0002021Innvilget som omsøkt
Formidling resultater vannmiljørestaurering OrklaORKLAND KOMMUNE50 0002021Innvilget som omsøkt
Vannmiljørestaurering av sjøørretvassdrag i OrklaORKLAND KOMMUNE400 0002021Innvilget som omsøkt
Poster per side31 - 60 of 1192 items