Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Prosjekt: Mikroplast og Elvemusling som mulig biolKongsberg kommune2018Avslått
Dypvannskartlegging av Elvemusling i NumedalslågeKongsberg kommune2018Avslått
Levangerelva - Gytegroptelling 2018Levangerelva Grunneierlag2018Avslått
Tidlig oppdagelse av svartmunnet kutling i NorgeNINA2018Avslått
Gytehabitat for innsjøgytende fiskNINA2018Avslått
Miljø-DNA for å påvise elvemuslingNINA2018Avslått
Vannmiljøtiltak i Roksvågvassdraget på SmølaSmøla JFF Fiskeutvalget2018Avslått
Tømmestasjoner for båtseptik i OslofjordenVannområde Horten-Larvik og Aulivassdraget2018Avslått
Biotopjusteringsplan/tiltakSylte- og Moavassdraget forvaltningslag SA70 5002018Innvilget som omsøkt
Seminar i FNF Agder - tiltak for bedre vannmiljøForum for natur og friluftsliv i Agder19 5002018Innvilget som omsøkt
Habitatsforbetrande tiltak for laks og sjøaureNausta Elveigarlag300 0002018Innvilget som omsøkt
Habitatforbedrende tiltak Akerselva midtre delBymiljøetaten100 0002018Innvilget som omsøkt
Miljøgiftundersøkelser av fisk i to OsloelverBymiljøetaten300 0002018Innvilget som omsøkt
Interkommunalt samarbeid tilsyn §12 avløpsanleggDIHVA IKS450 0002018Delvis innvilget
Sjøaure i Hardangerfjordvassdraga Hardangerfjord Villfisklag850 0002018Innvilget som omsøkt
Kartlegging og kvantifisering av tapt areal og redNorsk institutt for Naturforskning30 0002018Delvis innvilget
Utredning av tiltak i prioriterte vassdrag i HuvoVannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma c/o Nannestad kommune300 0002018Delvis innvilget
Samling for oppsynElvene Rundt Trondheimsfjorden2018Avslått
Registrering av laksefiskereElvene Rundt Trondheimsfjorden2018Avslått
Brosjyre "Sjøørretens behov"Elvene Rundt Trondheimsfjorden2018Avslått
Restaurering av sjøørretbekkerElvene Rundt Trondheimsfjorden2018Avslått
Sporing av forurensningskilder med miljø-DNAOppegård kommune2018Avslått
Søppelrydding i og langs bekker/elver Vannområde Horten-Larvik og Aulivassdraget2018Avslått
Søknad tilskudd tiltaksrettet kartlegging OrklaNINA60 0002018Innvilget som omsøkt
Tiltaksrettet kartlegging av ungfiskbest. i GaulaNINA170 0002018Innvilget som omsøkt
Tiltak i sjøørretbekker 2018Kristiansand kommune, parkvesenet85 0002018Innvilget som omsøkt
Restaurering av gytehabitat ved bruk av spyling avVeterinærinstituttet182 9002018Innvilget som omsøkt
Mudring (fjerning av masser) i HolmendammenHoffselvens venner2018Avslått
Ny vann- og avløpsplan for periode 2018-2028.Nordkapp kommune2018Avslått
Videoregistrering og telling i SalangsvassdragetAnton Johan Heggås2018Avslått
Poster per side541 - 570 of 1191 items