Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Problemkartlegging - avrenning PrestvannetPORSANGER KOMMUNE2021Avslått
Tiltaksplan for restaurering av VesleelvaGJØVIK KOMMUNE2021Avslått
Reduksjon av næringsstofftilførsel fra landbruketÅL KOMMUNE2021Avslått
Problemkartlegging - avrenning fra jordbrukPORSANGER KOMMUNE2021Avslått
Handlingsplan for vassdrag - LosbyvassdragetLØRENSKOG KOMMUNE2021Avslått
Vannkvalitetskrav til laks etter gytingNORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING2021Avslått
Utbedring av Sætrevatnet i SykkylvenDROTNINGHAUG SKOGSVEGAR BA2021Avslått
Kjemisk klassifisering av Nedre NitelvaLILLESTRØM KOMMUNE2021Avslått
Storgangen underjordsgruve - Avskjæring av vannTITANIA AS2021Avslått
Nikkelrensing prosjekt TITANIA AS2021Avslått
Vurdering av interngjødsling i hypereutrofe vannTØNSBERG KOMMUNE2021Avslått
Planseminar - Oppfølging MARKER KOMMUNE2021Avslått
Åpning av bekk, OsnesKARMØY KOMMUNE2021Avslått
Plan for deponerte masser i HaldenMARKER KOMMUNE2021Avslått
Oljeutskillerforum MARKER KOMMUNE2021Avslått
Søknad om juridisk avklaring for TorvmyrerMARKER KOMMUNE2021Avslått
Formidlingsstrategi og infotiltak i jordbruketTØNSBERG KOMMUNE2021Avslått
Ecosystem recovery after rotenoneSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Vannkjemiske og undersøkelser i Ogna (Steinkjer)STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Tiltak for opprusting av typiske sjøaurebekkarHARDANGERFJORD VILLFISKLAG2021Avslått
RNA-metode for overvåking av planteplanktonSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Restaurering Øitjernsmyra DOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS2021Avslått
Tiltak for elvemusling i Haukåsvassdraget i BergenVESTLAND FYLKESKOMMUNE2021Avslått
Biotoptiltak i gyteelver - kartlegging/gj.føringGRAN KOMMUNE2021Avslått
Interkommunalt miljøtiltak i DrivaSUNNDAL KOMMUNE2021Avslått
To tiltak innen vannforvaltning i PURAÅS KOMMUNE2021Avslått
Habitattiltak for å bedre leveforholdene for fisk HAUGESUND KOMMUNE2021Avslått
Undersøke avrenning fra avløp og jordbrukKVINESDAL KOMMUNE2021Avslått
Planlegging fiskepassasje FjøsangerbekkenBERGEN KOMMUNE2021Avslått
Restaurering Tjernsmyrtjern, Lysaker, BærumBÆRUM ELVEFORUM2021Avslått
Poster per side541 - 570 of 985 items