Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Fjerning av vandringshinder for anadrom fiskBrøstadelven grunneierlag 2018Levert
Slimalgen Gonyostemum Semen i vannforvaltningen Haldenvassdraget vannområde2018Avslått
Lokal tiltaksplan for RakkestadelvaVannområde Glomma Sør150 0002018Innvilget som omsøkt
Prioritering av tiltak i sjøørretbekker i ØstfoldVannområde Glomma Sør170 0002018Innvilget som omsøkt
Miljøundersøkelse MøllebekkenAlta kommune55 0002018Innvilget som omsøkt
Felleskonferanse - svensk og norsk vannforvaltningVannområde Glomma v/Hedmark fylkeskommune145 0002018Delvis innvilget
Kunnskapssammenstilling og tiltaksvurderinger av nVannområde Orkla50 0002018Innvilget som omsøkt
Utlegg av gytegrus i Lomsdalselva i Søndre LandDokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Pb. 135, 2882 Dokka2018Avslått
Sameksistens mellom bever og anadrom laksefiskVannområde Orkla2018Avslått
Miljørådgivning i landbruketGran kommune v/Vannområde Randsfjorden2018Avslått
Miljøforbedrende tiltak SvullryatjernetGrue kommune2018Avslått
Miljøtiltak og genetikk salamander Høgskolen i Sørøst Norge2018Avslått
Tiltaksretta kartlegging av sjøaurevassdrag OrklaVannområde Orkla100 0002018Innvilget som omsøkt
Omfang og kostnader av landbrukstiltakØstfold fylkeskommune250 0002018Innvilget som omsøkt
Forbedre kunnskapsgrunnlaget for storørretenHole kommune89 0002018Innvilget som omsøkt
Levangerelva: Plastring, skulforbedring, gytegrusLevangerelva Grunneierlag185 0002018Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til miljø- og friluftslivsorganSabima1 000 0002018Delvis innvilget
Helhetlig tiltaksplan for Grunningen NaturreservatSandnes kommune250 0002018Delvis innvilget
Referansetilstand hos aure i GjendeNINA2018Avslått
Biologisk mangfold i dammer i SpybebergNINA2018Avslått
Saltsyre (HCl) – en oversett forsuringsfaktor?NIVA2018Avslått
Øke kunnskapsgrunnlaget for storørretforvaltning Norsk institutt for naturforskning (NINA)2018Avslått
Redd Litjfjellsjøen i Nordgruvefeltet, RørosRøros kommune2018Avslått
Tiltak og tilrettelegging av Svarttjønna HoveSkaun kommuine2018Avslått
Restaurering av Sørnypvatnet i TrondheimTrondheim kommune, Miljøenheten2018Avslått
Kulverter som vandringshinder - DNAanalyseUniversitetet i Agder2018Avslått
Problemkartlegging av UstørjaVannområde Orkla2018Avslått
Påverknad frå avløp – interkommunalt samarbeidSogn og Fjordane fylkeskommune2018Avslått
Forbedre kunnskapsgrunnlaget for storørreten Hole kommune2018Avslått
Ekkoloddregistreringer av fisk i HaldensvassdragetHøgskolen i Innlandet2018Avslått
Poster per side511 - 540 of 1548 items