Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging av sjøørret i elve-vannforekomster Bærum kommune100 0002020Delvis innvilget
Kartlegging av Sjøørret og Sjørøyevassdrag i TromsNJFF-Troms145 0002017Delvis innvilget
Kartlegging av sjøørretvassdrag i AgdenesSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA138 0002022Innvilget som omsøkt
Kartlegging av spredt avløpKristiansand kommune2015Avslått
Kartlegging av spredt avløp i Åsnes kommuneÅsnes Kommune2020Avslått
Kartlegging av spredt avløp langs RovatnetHemne kommune2016Avslått
kartlegging av StrengselvaAndreas Lilleholt2018Avslått
Kartlegging av sulfidholdig berggrunn Kristiansand Kommune2020Avslått
Kartlegging av Søgne- og SongdalselvaSongdalen kommune256 5002017Innvilget som omsøkt
Kartlegging av tilstand i anadrome bekker i Halsa Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina231 5002020Innvilget som omsøkt
Kartlegging av tilstand i anadrome bekker i Heim STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA284 7002021Innvilget som omsøkt
Kartlegging av tiltaksplan forurensing Flåt gruveEvje og Hornnes kommune2018Avslått
Kartlegging av ureining av plast i vassdrag Voss- Osterfjorden vassområde2018Avslått
Kartlegging av utslipp fra kunstgressbaner Vannområde Orkla310 0002018Delvis innvilget
Kartlegging av vandringshinder i Øygarden kommuneØYGARDEN KOMMUNE2022Avslått
Kartlegging av vannkvalitet - Lygna vannområdeFarsund Kommune 150 0002017Delvis innvilget
Kartlegging av vassforekomstar i HordalandVESTLAND FYLKESKOMMUNE200 0002022Delvis innvilget
Kartlegging av yngledammer for padde langs SurnaSurnadal kommune20 0002018Delvis innvilget
Kartlegging av ørret i SløvikvassdragetBioFokus (982132924 MVA)2017Avslått
Kartlegging av ålegresseng i indre OslofjordNorconsult As2020Avslått
Kartlegging for å utrede mulige tiltak i MoskoelvaNORDREISA KOMMUNE DRIFT OG UTVIKLING94 0002021Delvis innvilget
Kartlegging og forslag til tiltak i MittetelvaRÅDGIVENDE BIOLOGER AS148 5002023Delvis innvilget
Kartlegging og kvantifisering av tapt areal og redNorsk institutt for Naturforskning30 0002018Delvis innvilget
Kartlegging og oppfølging av forurensningMolde Vann og Avløp KF70 0002018Delvis innvilget
Kartlegging og restaurering av gytebekkerNorges Jeger- Og Fiskerforbund Møre Og Romsdal30 0002020Delvis innvilget
Kartlegging og tiltak i vassdrag i AureMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS190 0002021Innvilget som omsøkt
Kartlegging og utbedring av gytebekker i UsmaSunndal Kommune2020Avslått
Kartlegging SjøørretTollaksvik Entreprenørservice AS2017Avslått
Kartleggingsbehov sivklipperNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL2023Avslått
Kartleggingsprosjekt av Koksvikvassdraget Tingvoll kommune2018Avslått
Poster per side481 - 510 of 1375 items