Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Ny kartlegging av spredte avløp Åsnes kommuneÅsnes kommune100 0002018Delvis innvilget
Ny metodikk for sedimentprøvetakingHavforskingsinstituttet645 2502017Innvilget som omsøkt
Ny vann- og avløpsplan for periode 2018-2028.Nordkapp kommune2018Avslått
Ny vannkilde OFAs settefiskanleggOslomarkas Fiskeadministrasjon2015Avslått
Nyhetsbrev fra Vannregioner: Prototype & kokebokNIVA2017Avslått
Nytt opplag tiltakshåndbok Norce Norwegian Research Centre As336 0002020Innvilget som omsøkt
Næringsstoffregnskap på gårdsbruk langs HåelvaJæren vannområde, prosjektnr. 404 150 0002016Innvilget som omsøkt
Oksygenering av Hafrsfjord - En mulighetsanalyseNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS254 0002021Innvilget som omsøkt
Oljeutskillerforum MARKER KOMMUNE2021Avslått
Ombygging og forbedring av rensedam i RådhusparkenLørenskog Kommune2020Avslått
Omfang av nedbygging av marine gruntområder Sweco Norge AS100 0002015Avslått
Omfang av nedbygging av marine gruntområder i S-TrSweco Norge AS2015Avslått
Omfang av nedbygging av marine gruntvannsområderSweco AS2016Avslått
Omfang av nedbygging av marine gruntvannsområder Sweco AS2016Avslått
Omfang og kostnader av landbrukstiltakØstfold fylkeskommune250 0002018Innvilget som omsøkt
Open access publisering av avhandling om grunnvannGunnhild Storbekkrønning Solli2021Avslått
Oppdatering av vann- og avløpsplan for Torsken komTorsken kommune300 0002017Delvis innvilget
Oppfyljing av ferskvasskreps i VossVoss- Osterfjorden vassområde56 0002014Innvilget som omsøkt
Oppfølging av avløpsforhold rundt BørginSteinkjer kommune100 0002017Delvis innvilget
Oppfølging av handlingsplan for ål i SkiensvassdraVannområde Midtre Telemark2018Avslått
Oppfølging av tiltaksplan elvemusling Søndre FosenMidtnorsk Naturundersøkelse As120 0002020Innvilget som omsøkt
Oppfølging miljøregistrering gårdsbruk Steinkjer kommune120 0002017Innvilget som omsøkt
Oppfølgingsplan for ErtevannetVannområde Glomma Sør100 0002018Innvilget som omsøkt
Oppgradering av private avløpsrenseanleggNes kommune150 0002016Delvis innvilget
Opprensing Skallumdammen og TjernsrudbekkenBærum Elveforum, org. nr. 916 390 0412018Avslått
Opprensking av gruveslam i sandfangKvinesdal kommune 2018Ikke behandlet
Opprydding av Knabensand - forundersøkelseKvinesdal kommune200 0002017Innvilget som omsøkt
Opprydding av ulovlige søppelfyllinger Alta Kommune2020Avslått
Opprydding i avløp fra spredt bebygg.- infotiltakBjugn kommune, Nordre Fosen Vannområde2016Avslått
Opprydding i mindre avløpsanlegg HotranvassdragetInnherred samkommune170 0002017Delvis innvilget
Poster per side481 - 510 of 985 items