Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Fagråd for nedre del av Sira-vassdragetMolti AS2016Avslått
Fagråd for nedre del av Sira-vassdragetMolti AS2015Avslått
Revisjon av kostnadsoverslag i laksetrapper VefsnaMosjøen og Omegn Næringsselskap KF120 0002015Innvilget som omsøkt
Restaurering av Trolldalsbekken Moss kommune2018Avslått
Kartlegging av miljøgifter i TrolldalsbekkenMoss kommune250 0002017Innvilget som omsøkt
Biotoptilltak i TrolldalsbekkenMoss Kommune2020Avslått
Rydding og kartlegging av plast i vassdrag i MORSAMOSS KOMMUNE2022Avslått
Kartlegge habitat for anadrom fisk i GusdalselvaMøre og Romsdal fylkeskommune for Søre Sunnmøre vassområde2018Avslått
Fisketeller i Vassbakkelva, Volda kommuneMøre og Romsdal fylkeskommune for Søre Sunnmøre vassområde2018Avslått
Lokalisering av vandrings og gytehinder i MålselvaMålselv kommune100 0002017Delvis innvilget
Avløp fra spredt bebyggelseMålselv kommune100 0002015Delvis innvilget
Avdsvatnet - vannstandssenking.Målselv kommune2015Avslått
Andsvatnet-Kvalitetskontroll av drikkevannskildeMålselv kommune2015Avslått
Storjord bruMÅLSELV KOMMUNE90 5602022Innvilget som omsøkt
Restaurering av Vassdragsanlegg i Måsøy KommuneMÅSØY KOMMUNE2022Avslått
Tilltaksprosjekt i SanddølaNAMSENVASSDRAGET ELVEIERLAG2021Avslått
Tunnsjøbekken (307-74-R)Namsos Kommune2020Avslått
Grongbekken (139-75-R)Namsos Kommune5 0002020Innvilget som omsøkt
Musbekken (139-163-R)Namsos Kommune2020Avslått
Litlåa (139-165-R)Namsos Kommune2020Avslått
Almåselva (139-16-R) & Børstadbekken (139-35-R)Namsos Kommune2020Avslått
Dalbekken (139-18-R)Namsos Kommune15 0002020Innvilget som omsøkt
Igda (139-226-R) & Flenga (139-296-R)Namsos Kommune2020Avslått
Stormyra (ingen ID)Namsos Kommune2020Avslått
Toddumsbekken (140-23-R)Namsos Kommune2020Avslått
Lekneselva (143-86-R)Namsos Kommune2020Avslått
Leknessjøen (0343000030-4-C)Namsos Kommune2020Avslått
Tilløpsbekker - 143-66-R & ukjentNamsos Kommune2020Avslått
Utrede høy autrofiering NærøysundNamsos Kommune2020Avslått
Avrenning fra landbruk NærøysundNamsos Kommune2020Avslått
Poster per side481 - 510 of 1191 items