Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Tiltak og virkemidler i landbruketMalvik Kommune200 0002020Delvis innvilget
Tilførsel av gytegrus i vassdragMalvik Kommune105 0002020Delvis innvilget
Gytegrus i sidebekker til GaulaMALVIK KOMMUNE2022Avslått
Tiltaksplan for Vigda i SkaunMALVIK KOMMUNE2022Avslått
Prosjektering ørekytsperre - samarbeid StatkraftMALVIK KOMMUNE2022Avslått
Ørekytsperre i Grøtemselva - utfiskingMALVIK KOMMUNE2022Avslått
Restaurering av Langbekken, prosjekteringMALVIK KOMMUNE2022Avslått
Sagelva - oppfølging av undersøkelse av samla belaMALVIK KOMMUNE2022Avslått
Opprensking av bekk Jervskogen skisenterMALVIK KOMMUNE2022Avslått
Formidling i Nea-Nidelva og Gaula VO'erMALVIK KOMMUNE2021Avslått
Ungfisk i sidevassdrag til GaulaMALVIK KOMMUNE50 0002021Innvilget som omsøkt
Habitatutbedring i Valsetbekken, SkaunMALVIK KOMMUNE25 0002021Delvis innvilget
Tiltaksplan for Vigda, SkaunMALVIK KOMMUNE50 0002021Innvilget som omsøkt
Gytegrus i Gaula VO 2021MALVIK KOMMUNE100 0002021Innvilget som omsøkt
Gytegrus i Nea-Nidelva VOMALVIK KOMMUNE2021Avslått
Habitatutbedring i Grøtemselva, SelbuMALVIK KOMMUNE2021Avslått
Langbekken - fjerne vandringshinderMALVIK KOMMUNE2021Avslått
Restaurering av Haugsbekken i Malvik - samordningMALVIK KOMMUNE2021Avslått
Vannmiljøplan KvislaMandal kommune160 0002017Innvilget som omsøkt
Miljøforbedrende tiltak i urban vassdragMaria Olga Tomprou2020Avslått
Driftsplan Tokkeåi og BandakMaria Wraa2016Avslått
Potensial for verdiskaping av sportsfiske Tokkeåi Maria Wraa2016Avslått
Utgreieing av utvida gyte og oppvekstområde for stMaria Wraa2016Avslått
Resturering av Eidsborgbekken nedre del.Maria Wraa47 0002016Innvilget som omsøkt
Gytebestandsmål for storaurestamma i Tokkeåi og BaMaria Wraa2015Avslått
Kjelle LandbruksforskningMarker Kommune100 0002020Innvilget som omsøkt
Potensiale for flomreduksjon i BjørkelangenMarker Kommune225 0002020Innvilget som omsøkt
Produktive bekkekanter Marker Kommune2020Avslått
Tiltaksseminar for bekjempelse av KjempespringfrøMarker Kommune2020Avslått
Driftsmidler vannområdeMarker Kommune2020Avslått
Poster per side481 - 510 of 1375 items