Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging av ørret i SløvikvassdragetBioFokus (982132924 MVA)2017Avslått
Overvåkning av vannkvalitet i FagerstrandbekkeneNesodden kommune2017Avslått
Tiltaksovervåkning i Finnøy og Rennesøy Rennesøy kommune2017Avslått
Foredrag og diskusjonskvelderLars Nilssen2017Avslått
Renere havnerLofoten Matpark2017Avslått
Vannprøver i Vannområde OrklaVannområde Orkla2017Avslått
Tilskudd til overvåkningVannområde Øyeren - co: Nes kommune2017Avslått
Merkeprosjekt SjøørretSandefjord Forvaltningsråd for Anadrom Laksefisk2017Avslått
Reetablering av våtmark i BjørkelangenHaldenvassdraget vannområde2017Avslått
Søknad om midler til overvåking i Morsa 2017Vannområdeutvalget Morsa2017Avslått
Miljøopprydding Fosnavåg HamnHerøy Kommune2017Avslått
Tetthetsundersøkelser, Sjø-ørretNorges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus2017Avslått
Etablering av nasjonalt fond for tiltakSINTEF Energi AS2017Avslått
Kompetanseutvikling lokal forvaltningElvene Rundt Trondheimsfjorden2017Avslått
Forsinka overflateavrenning FollebuGausdal kommune2017Avslått
Overvåkningsprogram for VO Horten-LarvikVannområde Horten-Larvik og Aulivassdraget2017Avslått
Prosessendringer i minirenseanlegg- forprosjektVannområde Glomma Sør2017Avslått
FjordundersøkelseFlekkefjord kommune2017Avslått
DrivtellingGaula Fiskeforvaltning2017Avslått
Kontroll av fangstrapporteringElvene Rundt Trondheimsfjorden2017Avslått
Forsegling av forurensende masser - HauglandsosenBergen Kommune v/ Bymiljøetaten2017Avslått
Tildekking av forurensede sedimenter fra Flaat Evje og Hornnes kommune2017Avslått
Prosjektering av fisketroppTokke-Vinje vassområde2017Avslått
Tilskudd til overvåking i HaldenvassdragetHaldenvassdraget vannområde2017Avslått
Overvåke tilstand i dammer i TrondheimMiljøenheten, Trondheim kommune2017Avslått
Et giftfritt båthold - Alternative løsningerVel Blåst 2017Avslått
Tildekking Neset avfallsdeponi, HaukelandsvatnetBergen Kommune v/ Bymiljøetaten2017Avslått
Fjerne forurenset sigevann til TveitevannetBergen Kommune v/ Bymiljøetaten2017Avslått
Overvaking av innsjøar i Strand kommuneStrand kommune2017Avslått
Vannområde Glomma sør- pH-målinger i DegernesVannområde Glomma Sør2017Avslått
Poster per side481 - 510 of 1191 items