Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Vilkårsrevisjoner og vannforvaltning NORSKE LAKSEELVER830 0002021Delvis innvilget
Restaureringstiltak i sjøørretbekker VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA300 0002021Delvis innvilget
Medvirkning og mobiliseringSABIMA450 0002021Delvis innvilget
Restaurering av Storåna ved Japansk HageSANDNES KOMMUNE150 0002021Delvis innvilget
Høringsmøter i vannområdeneFORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV AGDER50 0002021Delvis innvilget
Habitattiltak i NærøydalselviAURLAND KOMMUNE300 0002021Delvis innvilget
Restaurering av sjøørretelva Å-elvaIBESTAD JEGER- OG FISKEFORENING30 0002021Delvis innvilget
Styrking av sjøørret som del av VannforskriftsarbeFORENINGEN LEVENDE BEKKER119 0002021Delvis innvilget
Søknad om støtte til vanndirektivskurs-høsten 2021UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE160 0002021Delvis innvilget
Restaurering av kiler i LærdalselviLærdal Elveeigarlag Sa200 0002020Delvis innvilget
Kartlegging og restaurering av gytebekkerNorges Jeger- Og Fiskerforbund Møre Og Romsdal30 0002020Delvis innvilget
Våtmarksrestaurering i Storøykilen NR i BærumNorsk Ornitologisk Forening, Asker Og Bærum Lokallag584 8422020Delvis innvilget
Kartlegging av sjøørret i elve-vannforekomster Bærum kommune100 0002020Delvis innvilget
Økt naturlig rekruttering av ørret i SelbuMalvik Kommune200 0002020Delvis innvilget
Utbedring av anadrome vassdrag på HitraNatur Og Samfunn As500 0002020Delvis innvilget
Miljøforbedrende tiltak i Vågelva, MildeUniversitetet I Bergen57 0002020Delvis innvilget
Fjerne fremmede arter i Mosvatnet og HindalsdammenStavanger Kommune67 0002020Delvis innvilget
Restaurering av Brandstorpbekken/StordiketSarpsborg Kommune200 0002020Delvis innvilget
InformasjonsformidlingSabima350 0002020Delvis innvilget
Fellesprosj. vannmiljøtiltak sjøørretbekker AgderGrimstad Kommune500 0002020Delvis innvilget
Medvirkning og mobiliseringSabima500 0002020Delvis innvilget
Vassdragsregulering og vannforvaltningNorske Lakseelver800 0002020Delvis innvilget
Restaureringsforsøk i to pilotområder i GaulaMalvik Kommune234 0002020Delvis innvilget
Sjøørrettiltak i Karmøy og HaugesundKarmøy Kommune245 0002020Delvis innvilget
Kartlegging av sjørretbekker langs TelemarkskystenPorsgrunn Kommune50 0002020Delvis innvilget
Tiltak og virkemidler i landbruketMalvik Kommune200 0002020Delvis innvilget
Tilførsel av gytegrus i vassdragMalvik Kommune105 0002020Delvis innvilget
Sjøaure HardangerfjordHardangerfjord Villfisklag480 0002020Delvis innvilget
Jubileumskonferanse for vannområde MorsaVannområdeutvalget Morsa80 0002020Delvis innvilget
Søknaden omfatter 4 tiltakÅs Kommune150 0002020Delvis innvilget
Poster per side481 - 510 of 1375 items