Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Status til fiskebestanden i Lågen på LesjaSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Habitatforbedring for sjøørret på Sørbø, RennesøySTAVANGER KOMMUNE95 0002021Innvilget som omsøkt
vassdragsrestaureringSABIMA850 0002021Delvis innvilget
Habitatkartlegging og tiltaksplan for InnfjordelvaNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS100 0002021Innvilget som omsøkt
Miljøstatus basert på plast i elverNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS2021Avslått
Bekjempe kjempespringfrø (samlesøknad)NESODDEN KOMMUNE2021Avslått
Restaurering av skjuleområder for ungfisk VERDALSELVA FELLESFORVALTNING SA2021Avslått
Tilltaksprosjekt i SanddølaNAMSENVASSDRAGET ELVEIERLAG2021Avslått
Tiltaksplan for truede arter i RandselvaRINGERIKE KOMMUNE2021Avslått
Vurdering av kantvegetasjonens breddeTØNSBERG KOMMUNE172 0002021Innvilget som omsøkt
Kunnskapsstatus fisk og elvemusling OppdølvassdragKJELL SANDAAS123 2002021Innvilget som omsøkt
Erosjonssikring i elvemuslingvassdrag - ÅrvikelvaTYSVÆR KOMMUNE200 0002021Innvilget som omsøkt
Forstår restaureringstiltak i BognelvaNORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)2021Avslått
Problemkartlegging i TønsvikelvaNORDREISA KOMMUNE DRIFT OG UTVIKLING2021Avslått
Helhetlig tiltaksplan HålandsvatnetSTAVANGER KOMMUNE2021Avslått
Forprosjekt: bedre vannmiljø i og rundt HafrsfjordSTAVANGER KOMMUNE2021Avslått
Tiltaksplan for restaurering av JernelvaNORDREISA KOMMUNE DRIFT OG UTVIKLING2021Avslått
Tiltaksutredning for å heve miljøet i VassvikSILJAN KOMMUNE2021Avslått
Neta og Nordre Bjørå, Stor-Elvdal kommuneHØGSKOLEN I INNLANDET76 4002021Innvilget som omsøkt
Utredning av restaureringstiltak i FarriselvaSILJAN KOMMUNE550 0002021Innvilget som omsøkt
Kartlegging for å utrede mulige tiltak i MoskoelvaNORDREISA KOMMUNE DRIFT OG UTVIKLING94 0002021Delvis innvilget
Vegen til kunnskapsbasert forvaltning av storørretSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA1 245 0002021Innvilget som omsøkt
Hydroteknisk anlegg med forbedret fiskevandringHUSTADVIKA KOMMUNE2021Avslått
Redusere forurensningskilder i vassdragLØRENSKOG ELVEFORUM2021Avslått
Vilkårsrevisjoner og vannforvaltning NORSKE LAKSEELVER830 0002021Delvis innvilget
Restaurering av gammelt elveløpPER-JONAS BAKKE2021Avslått
Restaurering av Gjesdalbekken, FiggjovassdragetGJESDAL KOMMUNE131 6822021Innvilget som omsøkt
Ja til bærekraftig stamme -Restaurere sideløpetRINGERIKES SPORTSFISKERE2021Avslått
Aurebestanden i Gjende - referansetilstandSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Algefjerning i HunnebunnFREDRIKSTAD KOMMUNE2021Avslått
Poster per side451 - 480 of 1375 items