Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Miljøforbedrende tiltak i Rossfjordvassdraget 2020Naturtjenester I Nord As2020Avslått
EcoGovNofima As2020Avslått
Tiltaksrettet kartlegging i OldenvassdragetIndre Fosen Kommune2020Avslått
Bekjempelse av tilgroing (vannflora)Rossfjordvassdragets Grunneierlag2020Avslått
Søknad om midler til opprydding av NedenesbekkenArendal Jeger- Og Fiskeforening24 0002020Innvilget som omsøkt
Habitattiltak i AlnaOslo Kommune Bymiljøetaten2020Avslått
Utbedring av anadrome vassdrag på HitraNatur Og Samfunn As500 0002020Delvis innvilget
Kartlegging av ålegresseng i indre OslofjordNorconsult As2020Avslått
Restaureringstiltak i Risvollelva, Sauda kommuneSuldal Kommune100 0002020Innvilget som omsøkt
Miljøforbedrende tiltak i Vågelva, MildeUniversitetet I Bergen57 0002020Delvis innvilget
Kartlegging av sulfidholdig berggrunn Kristiansand Kommune2020Avslått
Restaurering av Langedalstjønna som byens fiskevanLillesand Kommune2020Avslått
Biotoptilltak i TrolldalsbekkenMoss Kommune2020Avslått
Rehabilitering av elva Segeråga i Rødøy og MeløyRødøy Kommune280 0002020Innvilget som omsøkt
Taredyrking i OslofjordenMiljøstiftelsen Bellona2020Avslått
Ombygging og forbedring av rensedam i RådhusparkenLørenskog Kommune2020Avslått
Tiltak for å forbedre miljøtilstanden i SkienSkien Kommune2020Avslått
Parasitt i Femund Klosser Innovasjon As2020Avslått
Økosystembasert vurdering av elver etter rotenoneStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Restaureringstiltak i Unnebergsbekken i SandefjordTønsberg Kommune440 0002020Innvilget som omsøkt
Restaurering av sjøørretbekker langs GaulaMalvik Kommune150 0002020Innvilget som omsøkt
Tiltak for utløpsgytende storørret i TyrifjordenRingerike Kommune290 0002020Innvilget som omsøkt
Fjerne fremmede arter i Mosvatnet og HindalsdammenStavanger Kommune67 0002020Delvis innvilget
Utbedring av vandringshindre i FrognerelvaOslo Kommune Bymiljøetaten50 0002020Innvilget som omsøkt
Tiltaksplan for Hafrsfjord Stavanger Kommune2020Avslått
Tilskudd til genetiske undersøkelser av storørret Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Opprydding av ulovlige søppelfyllinger Alta Kommune2020Avslått
Faktaark om fisk og miljø i de store innsjøeneStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina73 5002020Innvilget som omsøkt
Restaurering av Bø- og Dalabekken i Hå kommuneHå Kommune120 0002020Innvilget som omsøkt
Tiltaksrettet kartlegging av sjøørretbekker i HeimHeim Kommune2020Avslått
Poster per side451 - 480 of 1191 items