Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Restaurering av elver i Kinn kommuneKINN KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Restaurering av Bø- og Dalabekken i Hå kommuneHå Kommune120 0002020Innvilget som omsøkt
Restaurering av Brandstorpbekken/StordiketSarpsborg Kommune200 0002020Delvis innvilget
Restaurering av Blokkenvassdraget Trinn 2BLOKKEN GRUNNEIERLAG SA1 500 0002022Delvis innvilget
Restaurering av bekker som fører inn i Vassjø.VASSJØ FISKEFORENING2021Avslått
Restaurering av bekker som fører inn i VassjøLUNNER KOMMUNE93 0002022Innvilget som omsøkt
Restaurere ØytjernsmyraDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS 2022Ikke behandlet
Restaurer sideløpet i RandsaelvaRINGERIKES SPORTSFISKERE 2022Ikke behandlet
Resipientundersøking av Ølsfjordenvindafjord kommune2015Avslått
Reparere gyteområde for laks i FiskfjordelvaJohn-Eldar Pedersen 2022Ikke behandlet
Renske kanal ved Orre i Klepp kommuneJæren Friluftsråd2016Avslått
Rensing av FrognerdammeneFROGNERPARKENS VENNER2022Avslått
Renseparker på Jæren NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI578 0002021Innvilget som omsøkt
Renere havnerLofoten Matpark2017Avslått
Renere havnerLofoten Matpark2016Avslått
Rehabilitering av SkallumdammenSkallumdammens Venner2020Avslått
Rehabilitering av råvanninntak og damanlegg Storfjord Kommune2020Avslått
Rehabilitering av gytebekkerEikern Fiskevernforening50 0002017Innvilget som omsøkt
Rehabilitering av elva Segeråga i Rødøy og Meløy Rødøy kommune, teknisk etat310 0002017Delvis innvilget
Rehabilitering av elva Segeråga i Rødøy og MeløyRØDØY KOMMUNE320 0002021Innvilget som omsøkt
Rehabilitering av elva Segeråga i Rødøy og MeløyRødøy Kommune280 0002020Innvilget som omsøkt
Rehabilitering av elva Segeråga i Rødøy og MeløyRødøy kommune, teknisk etat210 0002018Delvis innvilget
Rehabilitering av elva Segeråga i Rødøy kommuneRødøy kommune, teknisk etat2016Avslått
Rehab. av tidligere ørretførende elver/bekkerAurskog-Høland fiskeadministrasjon145 0002017Innvilget som omsøkt
Registrering av påverknad frå avløpFylkesmannen i Sogn og Fjordane500 0002018Innvilget som omsøkt
Registrering av laksefiskereElvene Rundt Trondheimsfjorden2018Avslått
Referansevann Øvre HeimdalsvatnUniversitetet i Oslo, Naturhistorisk Museum2016Avslått
Referansetilstand hos aure i GjendeNINA2018Avslått
Reetablering av våtmark i BjørkelangenHaldenvassdraget vannområde2017Avslått
Re-etablering av nedsiltede gyteområder sjøørreForeningen Levende Bekker32 0002020Innvilget som omsøkt
Poster per side451 - 480 of 1192 items