Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
KOMMUNAL HOVEDPLAN FOR AVLØPFrøya kommune2016Avslått
Kommunal saksbehandling av små avløpsanleggVannområde Glomma Sør600 0002017Delvis innvilget
Kommunale damanlegg - Bistand til prosjektering Nordkapp kommune2018Avslått
Kommunikasjon Elvene Rundt Trondheimsfjorden2015Avslått
Kompetanse og informasjon- spredt avløpVannområde Horten-Larvik og Aulivassdraget2015Avslått
Kompetanseheving avløpSøndre Fosen vannområde100 0002018Delvis innvilget
Kompetanseheving digitalmediaElvene Rundt Trondheimsfjorden2018Avslått
Kompetanseheving spredt avløp - prosjekterendeMelhus kommune80 0002017Delvis innvilget
Kompetanseutvikling lokal forvaltningElvene Rundt Trondheimsfjorden2017Avslått
Kompetanseutvikling lokal forvaltningElvene Rundt Trondheimsfjorden2016Avslått
Kompetanseøkning hos elveeierlagNorske Lakseelver2015Avslått
Konnektivitet i regulerte vassdragHøgskolen i Innlandet200 0002018Delvis innvilget
Kontoll av fangstrapporteringOrkla Fellesforvaltning2018Avslått
Kontroll av fangstrapporteringElvene Rundt Trondheimsfjorden2017Avslått
Kontroll av innrapporte av fangsterElvene Rundt Trondheimsfjorden2016Avslått
Kontroll over svovelholdig avrenning i AgderLillesand kommune825 0002017Delvis innvilget
Konturplott i innsjøerBærum Kommune Plan Miljø Og Kultur2020Avslått
Koordinering og presentasjon av vannovervåkingGran kommune v/Vannområde Randsfjorden2017Avslått
Kraftregulerte vassdrag i Nordre Fosen vannområde Trøndelag fylkeskommune2018Avslått
Kuinnskapsstatus fisk/elvemusling OppdølvassdraKjell Sandaas2022Avslått
Kultiveringstiltak Fuglevågsvassdraget SmølaSmøla JFF Fiskeutvalget200 0002017Innvilget som omsøkt
Kultiveringstiltak i Ellenelva i PasvikvassdragetSør-Varanger kommune220 0002018Innvilget som omsøkt
Kultiveringstiltak Rollneselva RollaIBESTAD JEGER- OG FISKEFORENING197 0002021Innvilget som omsøkt
Kulverter som vandringshinder - DNAanalyseUniversitetet i Agder2018Avslått
Kunnskap om referanse-/naturtilstanden etter NiNNorsk institutt for vannforskning (NIVA)300 0002017Innvilget som omsøkt
Kunnskapsbasert forvaltning av storørret Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Kunnskapsinnhenting om forurensede sedimenter Vannområde Horten-Larvik og Aulivassdraget150 0002016Innvilget som omsøkt
Kunnskapssammenstilling og tiltaksvurderinger av nVannområde Orkla50 0002018Innvilget som omsøkt
Kunnskapsstatus fisk og elvemusling OppdølvassdragKJELL SANDAAS123 2002021Innvilget som omsøkt
Kurs / restaurering av gytebekker for sjøørrettElvene Rundt Trondheimsfjorden2016Avslått
Poster per side451 - 480 of 1191 items