Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging av genetisk påvirkning på villaksMeel Bjarne75 0002017Innvilget som omsøkt
Kompetanseheving spredt avløp - prosjekterendeMelhus kommune80 0002017Delvis innvilget
STATUS OG FORURENSNINGSPOTENSIAL – FJØRFE MELHUSMelhus Kommune2020Avslått
STATUS OG FORURENSNING – NEDGRAVDE OLJETANKERMelhus Kommune2020Avslått
Kurs i utslippstillatelser - spredt avløpMelhus Kommune2020Avslått
Prosjekt Lille GlomvannMeløy Kommune2020Avslått
Bedre miljø ved Lille glomvannMELØY KOMMUNE2021Avslått
GilsåaMERÅKER KOMMUNE100 0002022Innvilget som omsøkt
Smemobekken - bekkeåpningMERÅKER KOMMUNE60 0002021Innvilget som omsøkt
Tiltaksrettet kartlegging sjøørretbekker i AureMidtnorsk Naturundersøkelse As2020Avslått
Oppfølging av tiltaksplan elvemusling Søndre FosenMidtnorsk Naturundersøkelse As120 0002020Innvilget som omsøkt
Forprosjekt tiltak Kallandselva, Aure kommuneMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Forprosjekt; biotopforbedrende tiltak, VågsbekkenMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Videre oppfølging av tiltaksplan for elvemuslingMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Tiltaksrettet kartlegging av sjøørretbekker i AureMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Forprosjekt; biotopforbedrende tiltak, FuglvågenMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Forprosjekt; biotopforbedrende tiltak, EkkerbekkenMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Forprosjekt Biotopbedrende tiltak, GullsteinbekkenMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Forprosjekt Biotopforbedrende tiltak, GjerdebekkenMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Overvåking og tiltak i tre rekrutteringselver MIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Overvåkning og tiltak i tre elver HitraMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2021Avslått
Kartlegging og tiltak i vassdrag i AureMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS190 0002021Innvilget som omsøkt
Kalking av dammer for rikere biologisk mangfoldMiljøenheten, Trondheim kommune2017Avslått
Overvåke tilstand i dammer i TrondheimMiljøenheten, Trondheim kommune2017Avslått
Taredyrking i OslofjordenMiljøstiftelsen Bellona2020Avslått
Vannmiljøtiltak Simoa vannområde - overvåkingModum Kommune2014Avslått
Bekjempelse av kjempespringfrø - Simoa vannområdeModum Kommune20 0002014Delvis innvilget
Vannmiljøtiltak Simoa vannåmråde - ålModum Kommune2014Avslått
Kartlegging og oppfølging av forurensningMolde Vann og Avløp KF70 0002018Delvis innvilget
Sidebekker i SoknavassdragetMolti AS2017Avslått
Poster per side451 - 480 of 1191 items