Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Restaurering av salamanderdammer - hydrologiSciencemonastery As2020Avslått
Restaurering av røyevarp i utvalgt naturtype Lunner kommune16 3332018Delvis innvilget
Restaurering av renseanlegg ved SkumsjøenDNT GJØVIK OG OMEGN 2022Ikke behandlet
Restaurering av renne ved gamle Eidet bruSAMEIET GAULA ELVEIERLAG 2022Ikke behandlet
Restaurering av prioritert bekkevassdragFORENINGEN LEVENDE BEKKER 2022Ikke behandlet
Restaurering av Norges første fangdamMARKER KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Restaurering av Møllebekken i StavangerSTAVANGER KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Restaurering av Møllebekken i StavangerStavanger Kommune260 0002020Innvilget som omsøkt
Restaurering av lukket bekk på Kalnes videregåendeØstfold fylkeskommune150 0002016Delvis innvilget
Restaurering av LitjeelvaDYRØY KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Restaurering av LangvatnvassdragetGRUNNEIERSAMEIET STORVANN 2022Ikke behandlet
Restaurering av Langedalstjønna som byens fiskevanLillesand Kommune2020Avslått
Restaurering av Langbekken, prosjekteringMALVIK KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Restaurering av kroksjø ved SnoensøyaVannområde Orkla75 0002017Innvilget som omsøkt
Restaurering av kroksjø ved Kjerstad i OrklaOrkland Kommune80 0002020Innvilget som omsøkt
Restaurering av kiler i LærdalselviLærdal Elveeigarlag Sa200 0002020Delvis innvilget
Restaurering av kilar- sideløpLÆRDAL ELVEEIGARLAG SA 2022Ikke behandlet
Restaurering av kantvegetasjonen langs SteinsortunNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi2020Avslått
Restaurering av jordbruksbekk NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORD NORGE 2022Ikke behandlet
Restaurering av Haugsbekken i Malvik - samordningMALVIK KOMMUNE2021Avslått
Restaurering av gyteområder for sjøørret og laks Vindafjord Jakt Og Fiskelag126 9882020Innvilget som omsøkt
Restaurering av gytehabitat ved bruk av spyling avVeterinærinstituttet182 9002018Innvilget som omsøkt
Restaurering av gytegrunner for røye i SølensjøenSølensjøen Lotteierlag Sa100 0002020Innvilget som omsøkt
Restaurering av grøftede myrer, kartlegging, mm.Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Pb. 135, 2882 Dokka220 0002016Delvis innvilget
Restaurering av Gjesdalbekken, FiggjovassdragetGJESDAL KOMMUNE131 6822021Innvilget som omsøkt
Restaurering av Gjesdalbekken del 2GJESDAL KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Restaurering av gammelt elveløpPER-JONAS BAKKE2021Avslått
Restaurering av flomsletteSYLTE- OG MOAVASSDRAGET FORVALTNINGSLAG SA 2022Ikke behandlet
Restaurering av fisketrappene i BeiarelvaBEIARELVA SA 2022Ikke behandlet
Restaurering av fangdamSandefjord Forvaltningsråd for Anadrom Laksefisk14 0002017Delvis innvilget
Poster per side421 - 450 of 1188 items