Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging av tilstand i anadrome bekker i Heim STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA284 7002021Innvilget som omsøkt
Kartlegging av tiltaksplan forurensing Flåt gruveEvje og Hornnes kommune2018Avslått
Kartlegging av ureining av plast i vassdrag Voss- Osterfjorden vassområde2018Avslått
Kartlegging av utslipp fra kunstgressbaner Vannområde Orkla310 0002018Delvis innvilget
Kartlegging av vandringshinder i Øygarden kommuneØYGARDEN KOMMUNE2022Avslått
Kartlegging av vannkvalitet - Lygna vannområdeFarsund Kommune 150 0002017Delvis innvilget
Kartlegging av vassforekomstar i HordalandVESTLAND FYLKESKOMMUNE200 0002022Delvis innvilget
Kartlegging av yngledammer for padde langs SurnaSurnadal kommune20 0002018Delvis innvilget
Kartlegging av ørret i SløvikvassdragetBioFokus (982132924 MVA)2017Avslått
Kartlegging av ålegresseng i indre OslofjordNorconsult As2020Avslått
Kartlegging for å utrede mulige tiltak i MoskoelvaNORDREISA KOMMUNE DRIFT OG UTVIKLING94 0002021Delvis innvilget
Kartlegging og kvantifisering av tapt areal og redNorsk institutt for Naturforskning30 0002018Delvis innvilget
Kartlegging og oppfølging av forurensningMolde Vann og Avløp KF70 0002018Delvis innvilget
Kartlegging og restaurering av gytebekkerNorges Jeger- Og Fiskerforbund Møre Og Romsdal30 0002020Delvis innvilget
Kartlegging og tiltak i vassdrag i AureMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS190 0002021Innvilget som omsøkt
Kartlegging og utbedring av gytebekker i UsmaSunndal Kommune2020Avslått
Kartlegging SjøørretTollaksvik Entreprenørservice AS2017Avslått
Kartleggingsprosjekt av Koksvikvassdraget Tingvoll kommune2018Avslått
Kasfjordvatn - problemanalyse eutrof innsjøHarstad kommune200 0002015Delvis innvilget
Kjelle LandbruksforskningMarker Kommune100 0002020Innvilget som omsøkt
Kjelle landbruksforskning MARKER KOMMUNE2022Avslått
Kjelle landbruksforskning MARKER KOMMUNE100 0002021Innvilget som omsøkt
Kjemisk klassifisering av Nedre NitelvaLILLESTRØM KOMMUNE2021Avslått
Kjemisk klassifisering av Nedre NitelvaLillestrøm Kommune2020Avslått
Kjørbekken- fra rør til landskapSkien kommune500 0002016Innvilget som omsøkt
Klassisk furunkulose i Namdalsregionen-eDNAVETERINÆRINSTITUTTET2021Avslått
Klimaets betydning for bestandsvariasjonerNIVA170 0002016Innvilget som omsøkt
Klimaets betydning for ørreten på HardangerviddaNIVA172 0002017Innvilget som omsøkt
Klimaforandringer i Mjøsa - hva nå? hamar naturskole2015Avslått
Kobling mellom hydromorfologi og økologiSINTEF Energi900 0002017Innvilget som omsøkt
Poster per side421 - 450 of 1191 items