Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Restaurering og vedlikehold av gytebekker del 2Elvene Rundt Trondheimsfjorden80 0002015Delvis innvilget
Restaurering og vedlikehold av gytebekkerElvene Rundt Trondheimsfjorden125 0002017Delvis innvilget
Restaurering og reetablering av BlokkenvassdragetBLOKKEN GRUNNEIERLAG SA1 729 7902021Delvis innvilget
Restaurering og miljøforbedrende tiltak for sjøørrFrogn Kommune300 0002020Innvilget som omsøkt
Restaurering meandrerende elveparti SlindelvaSTATSFORVALTEREN I TRØNDELAG1 000 0002022Innvilget som omsøkt
Restaurering kantvegetasjon SteinsortungsbekkenROMERIKSÅSENES FISKEADMINISTRASJON2021Avslått
Restaurering Dypingbekken Finnemarka Øvre EikerFlåret Borgar Pedersen2016Avslått
Restaurering av ørretdam og gytebekkVIKEN FYLKESKOMMUNE 2022Ikke behandlet
Restaurering av økologiske funksj. i ØstensjøvannÅS KOMMUNE2022Avslått
Restaurering av yngel og ungfiskhabitat i ÅelvaÅBJØRAVASSDRAGET ELVEEIERLAG 2022Ikke behandlet
Restaurering av Vassdragsanlegg i Måsøy KommuneMÅSØY KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Restaurering av vassdrag i Sunnfjord og NordfjordSogn og Fjordane fylkeskommune på vegne av Flora kommune260 0002017Delvis innvilget
Restaurering av VarmbubekkenSAMEIET GAULA ELVEIERLAG79 4602021Innvilget som omsøkt
Restaurering av VarhaugselveneHÅ KOMMUNE175 0002021Innvilget som omsøkt
Restaurering av Trolldalsbekken Moss kommune2018Avslått
Restaurering av Tokenesbekken pa NøtterøyTønsberg Kommune420 0002020Innvilget som omsøkt
Restaurering av Telemark og Vestfolds eutrofe innsTønsberg Kommune2020Avslått
Restaurering av Sørnypvatnet i TrondheimTrondheim kommune, Miljøenheten2018Avslått
Restaurering av StrengselvaSTORELVA ELVEEIERLAG 2022Ikke behandlet
Restaurering av StrengselvaSTORELVA ELVEEIERLAG2021Avslått
Restaurering av Storåna ved Japansk HageSANDNES KOMMUNE150 0002021Delvis innvilget
Restaurering av skjuleområder for ungfisk VERDALSELVA FELLESFORVALTNING SA2021Avslått
Restaurering av Skjekene våtmark i HaugesundHAUGESUND KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Restaurering av Skauga trinn 2 - del 2SKAUGA ELVEIERFORENING446 6672021Innvilget som omsøkt
Restaurering av Skauga -Trinn 2Indre Fosen Kommune345 7002020Innvilget som omsøkt
Restaurering av sjøørretelva Å-elvaIBESTAD JEGER- OG FISKEFORENING30 0002021Delvis innvilget
Restaurering av sjøørretbekker langs GaulaMalvik Kommune150 0002020Innvilget som omsøkt
Restaurering av sjøørretbekkerElvene Rundt Trondheimsfjorden2018Avslått
Restaurering av sjøaurebekk i FrafjordBjørn Kjetil Frafjord24 0002018Innvilget som omsøkt
Restaurering av sentrumsnær sjøørretbekk i Åfjord.Indre Fosen Kommune112 0002020Innvilget som omsøkt
Poster per side391 - 420 of 1192 items