Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging av forhold for lagring av silosaftKLEPP KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Kartlegging av forurensning ved GravaneKristiansand kommune2015Avslått
Kartlegging av genetisk påvirkning på villaksMeel Bjarne75 0002017Innvilget som omsøkt
Kartlegging av habitat for elvemuslingSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 2022Ikke behandlet
Kartlegging av invertebrater i rennende vannTerje Bongard170 0002017Innvilget som omsøkt
Kartlegging av lurvNORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING 2022Ikke behandlet
Kartlegging av miljøgifter i fisk i Nedre NitelvaLillestrøm Kommune2020Avslått
Kartlegging av miljøgifter i TrolldalsbekkenMoss kommune250 0002017Innvilget som omsøkt
Kartlegging av oppvekstområder for småblankSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Kartlegging av oppvekstområder for småblankSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Kartlegging av restaureringstiltak i Nedre AltaALTA LAKSEFISKERI INTERESSENTSKAP 2022Ikke behandlet
Kartlegging av sik og abbor i nedre GlommaRAKKESTAD KOMMUNE2021Avslått
Kartlegging av sinkavrenning fra kunstgressbanerLillestrøm Kommune150 0002020Innvilget som omsøkt
Kartlegging av sjøaure i Alver kommuneALVER KOMMUNE250 0002021Innvilget som omsøkt
Kartlegging av sjøaure i Nordhordland VassområdeNordhordland Utviklingsselskap Iks350 0002020Innvilget som omsøkt
Kartlegging av sjøaurebekkar i OsterfjordenVestland Fylkeskommune250 0002020Innvilget som omsøkt
Kartlegging av sjørretbekker langs TelemarkskystenPorsgrunn Kommune50 0002020Delvis innvilget
Kartlegging av sjøørret i elve-vannforekomster Bærum kommune100 0002020Delvis innvilget
Kartlegging av Sjøørret og Sjørøyevassdrag i TromsNJFF-Troms145 0002017Delvis innvilget
Kartlegging av sjøørretvassdrag i AgdenesSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 2022Ikke behandlet
Kartlegging av spredt avløpKristiansand kommune2015Avslått
Kartlegging av spredt avløp i Åsnes kommuneÅsnes Kommune2020Avslått
Kartlegging av spredt avløp langs RovatnetHemne kommune2016Avslått
kartlegging av StrengselvaAndreas Lilleholt2018Avslått
Kartlegging av sulfidholdig berggrunn Kristiansand Kommune2020Avslått
Kartlegging av Søgne- og SongdalselvaSongdalen kommune256 5002017Innvilget som omsøkt
Kartlegging av tilstand i anadrome bekker i Halsa Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina231 5002020Innvilget som omsøkt
Kartlegging av tilstand i anadrome bekker i Heim STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA284 7002021Innvilget som omsøkt
Kartlegging av tiltaksplan forurensing Flåt gruveEvje og Hornnes kommune2018Avslått
Kartlegging av ureining av plast i vassdrag Voss- Osterfjorden vassområde2018Avslått
Poster per side391 - 420 of 1188 items