Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Miljøgifter i fisk i OslovassdragBymiljøetaten150 0002015Innvilget som omsøkt
Biotopforbedringsplan for Akerselvas midtre delBymiljøetaten35 0002015Innvilget som omsøkt
Best practice håndbok for god miljøtilstand UNI Research Miljø LFI660 0002015Innvilget som omsøkt
Utbetring av 3 stk gytebekker i Guddalselva.Jarle Fossheim30 0002015Innvilget som omsøkt
Optimalisering av renseanlegg i spredt bebyggelse.Haldenvassdraget vannområde750 0002015Innvilget som omsøkt
Overvåkning og utredninger i vannområde Morsa 15Vannområdeutvalget Morsa660 0002015Innvilget som omsøkt
Fra plan til handling i vannområde Mjøsa Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver200 0002015Innvilget som omsøkt
Seminar om bekke- og elverestaureringVannområde Glomma v/Hedmark fylkeskommune60 0002015Innvilget som omsøkt
Problemkartlegging og tiltaksovervåking i VO MjøsaVassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver200 0002015Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til vanndirektivkurs høsten 2015Synne Kleiven90 0002015Innvilget som omsøkt
Drift av sekretariat for Namsen vannområdeGrong kommune50 0002014Innvilget som omsøkt
Medvirkning i vannforvaltningenSabima888 2342014Innvilget som omsøkt
Takvatn- En oppsummeringUniversitetet i Tromsø, AMB143 0002014Innvilget som omsøkt
Plast på avveie utenfor TelemarkskystenKragerø kommune49 0002014Innvilget som omsøkt
Helhetsplan for miljøtiltak i BørsesjøvassdragetPorsgrunn kommune215 0002014Innvilget som omsøkt
Vasspest i Fiskumvannet og nordre del av EikerenEikeren vannområde/ Øvre Eiker kommune60 0002014Innvilget som omsøkt
Kurs gjenutsettingElvene Rundt Trondheimsfjorden40 0002014Innvilget som omsøkt
Kurs i restaurering av gytebekker for sjøørrettElvene Rundt Trondheimsfjorden130 0002014Innvilget som omsøkt
Sjøaurens habitatbruk i sjø i forhold til forekom LFI, Uni Research Miljø330 5002014Innvilget som omsøkt
Oppfyljing av ferskvasskreps i VossVoss- Osterfjorden vassområde56 0002014Innvilget som omsøkt
Redd LitjfjellsjøenRøros kommune200 0002014Innvilget som omsøkt
Kan vi fikse naturen?STIFTELSEN AKVARIET I BERGEN500 0002022Delvis innvilget
Fiskeundersøkelse Mårelva sideelverBent Hugstmyr72 5002022Delvis innvilget
Habitattiltak/Restaurering NaustaEILIV ERDAL3 000 0002022Delvis innvilget
Kartlegging av restaureringstiltak i Nedre AltaALTA LAKSEFISKERI INTERESSENTSKAP87 5002022Delvis innvilget
Restaurering av yngel og ungfiskhabitat i ÅelvaÅBJØRAVASSDRAGET ELVEEIERLAG650 0002022Delvis innvilget
Kartlegging av vassforekomstar i HordalandVESTLAND FYLKESKOMMUNE200 0002022Delvis innvilget
Genetiske metoder for overvåking av småkrepsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA200 0002022Delvis innvilget
Tiltaksgjennomføring i sjøørretprosjektet i DalaneEIGERSUND KOMMUNE100 0002022Delvis innvilget
Restaurering av Gjesdalbekken del 2GJESDAL KOMMUNE191 5002022Delvis innvilget
Poster per side361 - 390 of 1191 items