Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Sjøaure HardangerfjordHardangerfjord Villfisklag480 0002020Delvis innvilget
Sjekkliste for vurdering av trykkavløpEnebakk kommune200 0002018Delvis innvilget
SINTEF ByggforskSINTEF Byggforsk200 0002017Delvis innvilget
Sideløp Jølstra ved StorehågenKarl Oddvar Vie 2022Ikke behandlet
Sidebekker i SoknavassdragetMolti AS2017Avslått
Sette opp og kalibrere en hydrologisk modell NO-HYSINTEF Energi AS2016Avslått
Sensorer for bedre overvåking av SandvikselvaVannområde Indre Oslofjord Vest2018Avslått
Senda- restaurering for auka ungfiskproduksjonLÆRDAL ELVEEIGARLAG SA2022Avslått
Senda- produksjon av laks og aureLærdal Elveeigarlag Sa2020Avslått
Seminar om bekke- og elverestaureringVannområde Glomma v/Hedmark fylkeskommune60 0002015Innvilget som omsøkt
Seminar i FNF-Agder - tiltak for bedre vannmiljøForum For Natur Og Friluftsliv Agder20 5002020Innvilget som omsøkt
Seminar i FNF Agder - tiltak for bedre vannmiljøForum for natur og friluftsliv i Agder19 5002018Innvilget som omsøkt
Seminar i FNF Agder - tiltak for bedre vannmiljøForum for natur og friluftsliv i Agder9 0002017Innvilget som omsøkt
Seimsmyrane våtmarksparkBergen Kommune2020Avslått
Sediment som intern fosfor-kilde i eutrofe vann.Jæren vannområde, prosjektnr. 404 500 0002017Delvis innvilget
Sediment- og biotaundersøkelse i MeitjennSILJAN KOMMUNE2022Avslått
Samspillet Elveperlemusling og anadrom laksefiskTore Skogen25 0002016Innvilget som omsøkt
Samling for oppsynElvene Rundt Trondheimsfjorden2018Avslått
Samlet vurdering av DikemarkvanneneVannområde Indre Oslofjord Vest2018Avslått
Samkjøring av svensk og norsk metodikk til vurderiNorce Norwegian Research Centre As2020Avslått
Sameksistens mellom bever og anadrom laksefiskVannområde Orkla2018Avslått
Saltsyre (HCl) – en oversett forsuringsfaktor?NIVA2018Avslått
Sagelva - oppfølging av undersøkelse av samla belaMALVIK KOMMUNE2022Avslått
røvefiske og tynningsfiske i innsjøer i vannområdVannområde Indre Oslofjord Vest2015Avslått
Rydding/oppsamling av gammelt gjerdemateriell Siidaandelsleder i reindrift2015Avslått
Rydding og kartlegging av plast i vassdrag i MORSAMOSS KOMMUNE2022Avslått
Ryddeaksjon i AkslaBul Fremad2020Avslått
rullerende plan for restaurering av vassdragetVartdal Elveeigarlag Sa2020Avslått
RNA-metode for overvåking av planteplanktonSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Riving av gammel kraftverksdam i Tromsa elv GUDBRANDSDAL SPORTSFISKEFORENING3 245 0002021Innvilget som omsøkt
Poster per side331 - 360 of 1192 items