Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Hydromorfologi innsjøer og magasinerSINTEF Energi AS600 0002017Delvis innvilget
Hydromorfologiske endrede elver og effekt på fiskNorsk Institutt for Naturforskning520 0002015Delvis innvilget
Hydromorfologiske referanser for vannforskriftenUNI Research Miljø LFI2016Avslått
Hydroteknisk anlegg med forbedret fiskevandringHUSTADVIKA KOMMUNE2021Avslått
HYMO Klassifisering innsjø/magasin - Fase 2SINTEF Energi AS2018Avslått
Hypolimnisk beluftningsanlegg i HunnebunnFREDRIKSTAD KOMMUNE2021Avslått
HØB - Haldenvassdragets Økosystem BaseHaldenvassdraget vannområde2018Avslått
Høgedal nedlagte deponi i Arendal kommuneArendal kommune, kommunalteknikk2015Avslått
Høringsmøter i vannområdeneFORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV AGDER50 0002021Delvis innvilget
Håndbok til kartlegging av bekker NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS 2022Ikke behandlet
Iddefjordkonferansen MARKER KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Identifisering av flaskehals for elvemusling, LenaNORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU2021Avslått
Igda (139-226-R) & Flenga (139-296-R)Namsos Kommune2020Avslått
Influensområdevurderinger kjemisk forurensingOfoten regionråd2018Avslått
Informasjon om elvemuslingen i vannområde ValdresVannområde Hallingdal/Valdres100 0002015Delvis innvilget
InformasjonsformidlingSabima350 0002020Delvis innvilget
Informasjonsmøte landbruk og vassdragVik kommune15 0002017Innvilget som omsøkt
Informasjonsmøter med grunneiere og huseiereRollag kommune2016Avslått
Informasjonstiltak om vannmiljøetSABIMA 2022Ikke behandlet
Inndeling av vannområde Glomma og GrensevassdragVannområde Glomma v/Hedmark fylkeskommune100 0002017Innvilget som omsøkt
Innføring av artsdata i vannportalenNorges Jeger- og Fiskerforbund avd Telemark2015Avslått
Innkjøp av utredning - avrenning fra avfallsdeponiPorsanger kommune2018Avslått
Innkrysning av rømt laks i små kystvassdragSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 2022Ikke behandlet
Innrapportering av sjøørret på kystenNIVA2018Avslått
Innsamling og bearbeiding av fangststatistikkNorsk institutt for naturforskning2016Avslått
Innspill til søknad om Trinn 2 vurdering, Indre OsFagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord2018Avslått
Interkommunalt miljøtiltak i DrivaSUNNDAL KOMMUNE2021Avslått
Interkommunalt miljøtiltak i DrivaSunndal Kommune2020Avslått
Interkommunalt samarbeid - avløp spredt bebyggelseDIHVA IKS200 0002016Delvis innvilget
Interkommunalt samarbeid - etablering av tilsyn meDIHVA IKS677 0002017Innvilget som omsøkt
Poster per side331 - 360 of 1188 items