Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Spredt Avløp i Kystkommuner - VidereføringVESTVÅGØY KOMMUNE PLAN OG TEKNIKK2021Avslått
Spredning av utslipp til fjorderUni Research Computing500 0002016Delvis innvilget
Spredning av fremmede fiskearter - undervisningKunnskapssenter for laks og vannmiljø113 3752017Innvilget som omsøkt
Sporing av forurensningskilder med miljø-DNAOppegård kommune2018Avslått
SolnørelvaSKODJE JEGER OG FISKEFORENING 2022Ikke behandlet
Sokna ErosjonssikringSokndal Kommune2020Avslått
Sognefjorden - overvaking og kartleggingSogn og Fjordane fylkeskommune2017Avslått
Snillfjord kommune vannforvaltningSnillfjord Kommune2016Avslått
Små sidevassdrag til Gaula i 2022STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 2022Ikke behandlet
Smemobekken - bekkeåpningMERÅKER KOMMUNE60 0002021Innvilget som omsøkt
Smarbeid - skogbruksnæringa og vannforvaltningenInnlandet Fylkeskommune2020Avslått
Slimalgen Gonyostemum Semen i vannforvaltningen Haldenvassdraget vannområde2018Avslått
SlevikbekkenFREDRIKSTAD KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Skuleprosjekt med vassmiljøVoss- Osterfjorden vassområde2018Avslått
Skolebekken 2020Norges Jeger Og Fiskerforbund Troms2020Avslått
Skogbrukets innvirkning på vannkvalitet MARKER KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Sjøørrettiltak i Karmøy og HaugesundKarmøy Kommune245 0002020Delvis innvilget
Sjøørretprosjektet i Rogaland, Jæren vannområdeKLEPP KOMMUNE200 0002021Innvilget som omsøkt
Sjøørretprosjektet i KarmøyKARMØY KOMMUNE266 5202022Innvilget som omsøkt
Sjøørretprosjektet i KarmøyKARMØY KOMMUNE265 0002021Innvilget som omsøkt
Sjøørretprosjektet i BorgenfjordenSUND FOLKEHØGSKOLE2021Avslått
Sjøørretprosjekt TanavassdragetTanavassdragets Fiskeforvaltning90 0002016Innvilget som omsøkt
Sjøørretbekker i Telemark - handlingsplanBamble kommune75 0002017Innvilget som omsøkt
Sjøørret i Indre Oslofjord - forvaltningsplanKjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester2016Avslått
Sjøørret i Grytnesbekken og KongsdelenebekkenVannområde Indre Oslofjord Vest100 0002018Innvilget som omsøkt
SjøsonekartSøndre Fosen vannområde300 0002018Delvis innvilget
SjøskogOSEK AS2022Avslått
Sjømerker i StorsjøenODALEN SJØMERKEFORENING2021Avslått
Sjøaurens habitatbruk i sjø i forhold til forekom LFI, Uni Research Miljø330 5002014Innvilget som omsøkt
Sjøaure i Hardangerfjordvassdraga Hardangerfjord Villfisklag850 0002018Innvilget som omsøkt
Poster per side301 - 330 of 1192 items