Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Fisk i klassifisering av økologisk tilstand Skedsmo kommune256 5002017Innvilget som omsøkt
Inndeling av vannområde Glomma og GrensevassdragVannområde Glomma v/Hedmark fylkeskommune100 0002017Innvilget som omsøkt
Ny metodikk for sedimentprøvetakingHavforskingsinstituttet645 2502017Innvilget som omsøkt
Opprydding av Knabensand - forundersøkelseKvinesdal kommune200 0002017Innvilget som omsøkt
Videreutvikling av verktøy for hydromorfologiSINTEF Energi1 000 0002017Innvilget som omsøkt
Kartlegging av Søgne- og SongdalselvaSongdalen kommune256 5002017Innvilget som omsøkt
Tiltak for nedvandrende smolt ved elvekraftverkNorsk institutt for vannforskning200 0002017Innvilget som omsøkt
Utbedring av fisketrapper i SalangsvassdragetAnton Johan Heggås736 0002017Innvilget som omsøkt
Kunnskap om referanse-/naturtilstanden etter NiNNorsk institutt for vannforskning (NIVA)300 0002017Innvilget som omsøkt
Kartlegging av miljøgifter i TrolldalsbekkenMoss kommune250 0002017Innvilget som omsøkt
Bidrag til forskningsfelt redusert jordarbeiding Haldenvassdraget vannområde75 0002017Innvilget som omsøkt
Følgeforskning treplanting Våler/MorsaNIBIO175 0002017Innvilget som omsøkt
Optimalisering av titreringskurver TOCNorsk institutt for vannforskning150 0002017Innvilget som omsøkt
Klimaets betydning for ørreten på HardangerviddaNIVA172 0002017Innvilget som omsøkt
Miljøtiltak i KvalvikelvaLyngen kommune61 5002017Innvilget som omsøkt
Kurs- kommunale saksbehandlere- små avløpsanleggVannområde Glomma Sør100 0002017Innvilget som omsøkt
Undersøkelse av mulige karpelokaliteterSiljan kommune50 0002017Innvilget som omsøkt
Private avløpsanleggVik kommune30 0002017Innvilget som omsøkt
Utarbeiding av skjøtselsplan for BandakdeltaetTokke-Vinje vassområde32 0002017Innvilget som omsøkt
Seminar i FNF Agder - tiltak for bedre vannmiljøForum for natur og friluftsliv i Agder9 0002017Innvilget som omsøkt
Utlegging av gytegrus i LenaelvaLenaelvens Fiskerforening72 0732017Innvilget som omsøkt
Kartlegging av genetisk påvirkning på villaksMeel Bjarne75 0002017Innvilget som omsøkt
Forurensningsregnskap for KristiansandsfjordenNIVA470 0002017Innvilget som omsøkt
Miljøgifter i lake fra MjøsaNMBU-Veterinærhøgskolen395 0002017Innvilget som omsøkt
Barke- og fiberslamdeponier ved VenneslafjordenVennesla kommune400 0002017Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til vanndirektivkurs høsten 2017Synne Kleiven130 0002017Innvilget som omsøkt
Tømming av fangdam og etablering av fisketrappGran kommune v/Vannområde Randsfjorden420 0002017Innvilget som omsøkt
Rehab. av tidligere ørretførende elver/bekkerAurskog-Høland fiskeadministrasjon145 0002017Innvilget som omsøkt
Fiskeoppgang i Midtsandbekken Malvik kommune40 0002017Innvilget som omsøkt
Overvåking av innsjøen Næra i Ringsaker kommuneRingsaker kommune140 0002017Innvilget som omsøkt
Poster per side301 - 330 of 1191 items