Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Bedre gytemulighetene for oppvandrende storaureVassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver100 0002018Innvilget som omsøkt
Kultiveringstiltak i Ellenelva i PasvikvassdragetSør-Varanger kommune220 0002018Innvilget som omsøkt
Mikroplast i ferskvann og ferskvannsbiotaDokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Pb. 135, 2882 Dokka2018Avslått
Stofftransport i elver ved ekstrem nedbør og flomNIVA2018Avslått
Innrapportering av sjøørret på kystenNIVA2018Avslått
Pilotstudie: Flytende vegetasjonsflåte i SMVFOfoten regionråd2018Avslått
kartlegging av StrengselvaAndreas Lilleholt2018Avslått
Utprøving av hydromorfologiske metoderSINTEF Energi2018Avslått
Videreutvikling av Ørretbasen for PasvikvassdragetSør-Varanger kommune2018Avslått
Genetisk undersøkelse av ørret i PasvikvassdragetSør-Varanger kommune2018Avslått
Samlet vurdering av DikemarkvanneneVannområde Indre Oslofjord Vest2018Avslått
Detaljprosjektering av bekkerestaurering KalnesØstfold fylkeskommune2018Avslått
Gjennomføring av bekkerestaurering KalnesØstfold fylkeskommune2018Avslått
Livet i elva; Vågelva i Botanisk hageArboretet og de Botaniske hager, Universitetet i Bergen2018Avslått
Kompetanseheving digitalmediaElvene Rundt Trondheimsfjorden2018Avslått
Restaurering av Trolldalsbekken Moss kommune2018Avslått
Status og forekomst hos havniøyeNINA2018Avslått
Estimering av vandringshindre for sjøørret med GISAntti Eloranta2018Avslått
Kontoll av fangstrapporteringOrkla Fellesforvaltning2018Avslått
Innkjøp av utredning - avrenning fra avfallsdeponiPorsanger kommune2018Avslått
Biotoptiltak i Mår og Gjøyst - forprosjektTinn kommune2018Avslått
Tiltak for å redusere avrenning av gummigranulatVannområde Indre Oslofjord Vest2018Avslått
Søknad om driftsmidler Haldenvassdraget vannområde200 0002018Delvis innvilget
Vannkvalitet og moderne skogbruk Haldenvassdraget vannområde165 0002018Delvis innvilget
Restaurering av røyevarp i utvalgt naturtype Lunner kommune16 3332018Delvis innvilget
Kursgrunnlag for PRO og UTF mindre avløpsanleggNIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi200 0002018Delvis innvilget
Utarbeidelse av veiledningsmateriell Norsk Van350 0002018Delvis innvilget
Demonstrasjonsområde for tiltak landbruk og avløpNorsk Landbruksrådgiving Nordland200 0002018Delvis innvilget
Forvaltningsplan for kreps i VrangselvaVannområde Glomma v/Hedmark fylkeskommune30 0002018Delvis innvilget
Vurdering av sidebekker til Lysakerelva Vannområde Indre Oslofjord Vest200 0002018Innvilget som omsøkt
Poster per side301 - 330 of 807 items