Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Svartmunnet kutling - en invasiv fremmed fiskeart NINA111 6002016Delvis innvilget
SusWaterNorsk Institutt for Naturforskning2016Avslått
Surrogatparametere-datainnsamling,kvalitetssikringRakkestad Kommune180 0002020Innvilget som omsøkt
Supplering Best Practice HåndbokUNI Research Miljø LFI2016Avslått
Supplering 2022 til svensk-norsk elvetypologiNORCE LFI2022Avslått
Suksesskriterier og evaluering av bevilgede tiltakNorsk Institutt For Vannforskning400 0002020Innvilget som omsøkt
Sukkevann, nytt utløp uten vandringshindreKRISTIANSAND KOMMUNE2022Avslått
Suboptimale tiltak for smolt ved elvekraftverkNorsk institutt for vannforskning2018Avslått
Styrking av sjøørret som del av VannforskriftsarbeFORENINGEN LEVENDE BEKKER 2022Ikke behandlet
Styrking av sjøørret som del av VannforskriftsarbeFORENINGEN LEVENDE BEKKER114 5002021Innvilget som omsøkt
Styrking av sjøørret som del av VannforskriftsarbeFORENINGEN LEVENDE BEKKER60 0002021Innvilget som omsøkt
Styrking av sjøørret som del av VannforskriftsarbeFORENINGEN LEVENDE BEKKER119 0002021Delvis innvilget
styrking av sjøørret som del av VannforskriftarbeiForeningen Levende Bekker77 0002020Innvilget som omsøkt
Styrking av fagkompetanse innen vannplanter NORSK BOTANISK FORENING2021Avslått
Styringsparametere for tiltak i TOC-fattig vannNorsk institutt for vannforskning2018Avslått
Strynevassdraget 2018INAQ AS2018Avslått
Strynevassdraget - utføre heilskapleg tiltaksplanSogn og Fjordane fylkeskommune på vegne av Flora kommune2016Avslått
Stormyra (ingen ID)Namsos Kommune2020Avslått
Storjord bruMÅLSELV KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Storgangen underjordsgruve - Avskjæring av vannTITANIA AS2021Avslått
Storevatnet, Florø Sogn og Fjordane fylkeskommune på vegne av Flora kommune2016Avslått
Storelva-Sandnesfjorden: effekt av økt avrenning pNorsk Institutt For Vannforskning2020Avslått
Storaure i Vallaråi og DalaåiVannområde Midtre Telemark2016Avslått
Stofftransport i elver ved ekstrem nedbør og flomNIVA2018Avslått
Stikkrenne i BlakstadvassdragetFrøya kommune200 0002016Innvilget som omsøkt
Status/tiltak elvemusling i LjøravassdragetKjell Sandaas2022Avslått
Status til fiskebestanden i Lågen på LesjaSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
STATUS OG FORURENSNINGSPOTENSIAL – FJØRFE MELHUSMelhus Kommune2020Avslått
STATUS OG FORURENSNING – NEDGRAVDE OLJETANKERMelhus Kommune2020Avslått
Status og forekomst hos havniøyeNINA2018Avslått
Poster per side271 - 300 of 1192 items