Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Ja til bærekraftig stammeRingerikes Sportsfiskere200 0002018Delvis innvilget
Rehabilitering av elva Segeråga i Rødøy og MeløyRødøy kommune, teknisk etat210 0002018Delvis innvilget
Avrenning av næringsstoff frå veksthus:KartleggingRogaland landbruksselskap150 0002018Delvis innvilget
Leve og oppvekstområde for ørret i VeggliRollag kommune200 0002018Delvis innvilget
Utfisking av karpe i Heivannet, Siljan-Farris VOSiljan kommune50 0002018Innvilget som omsøkt
Hobølelva på langs - del 2Spydeberg kommune - Landbrukskontoret HSA210 0002018Delvis innvilget
Redusert landbruksureining på Vestlandet Sogn og Fjordane fylkeskommune600 0002018Innvilget som omsøkt
Bekjempelse av kjempespringfrø i Spydeberg & AskimSpydeberg kommune - Landbrukskontoret HSA150 0002018Delvis innvilget
Åpen søknad Stjørdalsvassdraget vannområdeStjørdal kommune (Stjørdalsvassdraget vannområde Meråker og Stjørdal kommuner)150 0002018Delvis innvilget
SjøsonekartSøndre Fosen vannområde300 0002018Delvis innvilget
Oppfølgingsplan for ErtevannetVannområde Glomma Sør100 0002018Innvilget som omsøkt
Tiltak for størretstammen i DikemarkvanneneVannområde Indre Oslofjord Vest500 0002018Innvilget som omsøkt
Prøvefiske i 4 innsjøer i Bærum kommuneVannområde Indre Oslofjord Vest100 0002018Innvilget som omsøkt
Kartlegging av utslipp fra kunstgressbaner Vannområde Orkla310 0002018Delvis innvilget
Søknad om tilskudd til driftVannområde Øyeren - co: Nes kommune400 0002018Delvis innvilget
tiltak for å forbedre saksbehandling innen spredt Ørland kommune300 0002018Delvis innvilget
Restaureringsplan for ørret i HoenselvaØvre Eiker kommune99 0002018Innvilget som omsøkt
Bedre kunnskap - bedre tiltak innen avløpVannområde Ranfjorden150 0002018Delvis innvilget
Problemkartlegging av Vollaelva i Lurøy kommuneVannområde Ranfjorden100 0002018Delvis innvilget
Problemkartlegging i Værnesos-vassdraget Vannområde Ranfjorden75 0002018Delvis innvilget
Tiltak mot landbruksforurensning Vannområde Ranfjorden60 0002018Innvilget som omsøkt
Tiltaksplan elvemusling Søndre Fosen vannområdeSøndre Fosen vannområde100 0002018Innvilget som omsøkt
Kompetanseheving avløpSøndre Fosen vannområde100 0002018Delvis innvilget
Biotopforbedring for storørret i TyrifjordenVikersund Fiske90 0002018Innvilget som omsøkt
Konnektivitet i regulerte vassdragHøgskolen i Innlandet200 0002018Delvis innvilget
Opprydding i spredt avløp i Nes kommuneNes kommune70 0002018Delvis innvilget
Kartlegging av bekker i SarpsborgSarpsborg kommune, Team miljø og landbruk150 0002018Delvis innvilget
Kartlegging og oppfølging av forurensningMolde Vann og Avløp KF70 0002018Delvis innvilget
Sjøørret i Grytnesbekken og KongsdelenebekkenVannområde Indre Oslofjord Vest100 0002018Innvilget som omsøkt
FoU aktivitet - desentrale avløpsløsningerVannområdeutvalget Morsa600 0002018Delvis innvilget
Poster per side271 - 300 of 807 items