Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Kan vi fikse naturen?STIFTELSEN AKVARIET I BERGEN 2022Ikke behandlet
Etablering av fiskepassasje for storørret forbi daGUDBRANDSDAL SPORTSFISKEFORENING1 276 4442022Innvilget som omsøkt
Restaurering av Møllebekken i StavangerSTAVANGER KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Forundersøkelser rotenonbehandling Sika-vassdragetORKLAND KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Reparere gyteområde for laks i FiskfjordelvaJohn-Eldar Pedersen 2022Ikke behandlet
Allerede etablerte blåskjelltau og kunstige revOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN2022Avslått
Habitattiltak/Restaurering NaustaEILIV ERDAL 2022Ikke behandlet
BlomvågSOTRA SPORTSFISKERE100 0002022Innvilget som omsøkt
Problemkartlegging i RusasetvatnetØRLAND KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Forprosjekt habitatforbedrende tiltak VaråaNES KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Formidling vannmiljørestaurering Orkla 2022ORKLAND KOMMUNE50 0002022Innvilget som omsøkt
Informasjonstiltak om vannmiljøetSABIMA2022Avslått
Helhetlig kantsoneprosjekt i Nordre FosenINDRE FOSEN KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Habitatforbedrende tiltak for edelkreps MyrdammenNes kommune (Vannområde Øyeren) 2022Ikke behandlet
Forprosjekt tiltak Kallandselva, Aure kommuneMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS 2022Ikke behandlet
Forprosjekt; biotopforbedrende tiltak, VågsbekkenMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS 2022Ikke behandlet
Videre oppfølging av tiltaksplan for elvemuslingMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS 2022Ikke behandlet
Tiltaksrettet kartlegging av sjøørretbekker i AureMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS 2022Ikke behandlet
Forprosjekt; biotopforbedrende tiltak, FuglvågenMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS 2022Ikke behandlet
Forprosjekt; biotopforbedrende tiltak, EkkerbekkenMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS 2022Ikke behandlet
Vannmiljørest. av sjøørretvassdrag i Orkla 2022ORKLAND KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Forprosjekt Biotopbedrende tiltak, GullsteinbekkenMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS 2022Ikke behandlet
Vurdering av gytebekker i Salangsvassdraget 2022NATURTJENESTER AS 2022Ikke behandlet
Forprosjekt Biotopforbedrende tiltak, GjerdebekkenMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS 2022Ikke behandlet
Habitatkartlegging og tiltaksplan i sideelver EiraEIRA ELVEEIERLAG SA2022Avslått
Kartlegging av lurvNORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING2022Avslått
Habitatkartlegging og tiltaksplan i VisaNEDRE VISTDAL ELVEEIGARLAG SA 2022Ikke behandlet
Forprosjekt opprydding SæbøtjørnaVESTLAND FYLKESKOMMUNE2022Avslått
De små bekkerNORGES JEGER OG FISKERFORBUND ROGALAND 2022Ikke behandlet
Rensing av FrognerdammeneFROGNERPARKENS VENNER2022Avslått
Poster per side1 - 30 of 1192 items