Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Kan vi fikse naturen?STIFTELSEN AKVARIET I BERGEN500 0002022Delvis innvilget
Etablering av fiskepassasje for storørret forbi daGUDBRANDSDAL SPORTSFISKEFORENING1 276 4442022Innvilget som omsøkt
Restaurering av Møllebekken i StavangerSTAVANGER KOMMUNE260 0002022Innvilget som omsøkt
Forundersøkelser rotenonbehandling Sika-vassdragetORKLAND KOMMUNE2022Avslått
Reparere gyteområde for laks i FiskfjordelvaJohn-Eldar Pedersen2022Avslått
Allerede etablerte blåskjelltau og kunstige revOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN2022Avslått
Habitattiltak/Restaurering NaustaEILIV ERDAL 2022Levert
BlomvågSOTRA SPORTSFISKERE100 0002022Innvilget som omsøkt
Problemkartlegging i RusasetvatnetØRLAND KOMMUNE2022Avslått
Forprosjekt habitatforbedrende tiltak VaråaNES KOMMUNE69 0002022Innvilget som omsøkt
Formidling vannmiljørestaurering Orkla 2022ORKLAND KOMMUNE50 0002022Innvilget som omsøkt
Informasjonstiltak om vannmiljøetSABIMA2022Avslått
Helhetlig kantsoneprosjekt i Nordre FosenINDRE FOSEN KOMMUNE2022Avslått
Habitatforbedrende tiltak for edelkreps MyrdammenNes kommune (Vannområde Øyeren)2022Avslått
Forprosjekt tiltak Kallandselva, Aure kommuneMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Forprosjekt; biotopforbedrende tiltak, VågsbekkenMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Videre oppfølging av tiltaksplan for elvemuslingMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Tiltaksrettet kartlegging av sjøørretbekker i AureMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Forprosjekt; biotopforbedrende tiltak, FuglvågenMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Forprosjekt; biotopforbedrende tiltak, EkkerbekkenMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Vannmiljørest. av sjøørretvassdrag i Orkla 2022ORKLAND KOMMUNE500 0002022Innvilget som omsøkt
Forprosjekt Biotopbedrende tiltak, GullsteinbekkenMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Vurdering av gytebekker i Salangsvassdraget 2022NATURTJENESTER AS99 6002022Innvilget som omsøkt
Forprosjekt Biotopforbedrende tiltak, GjerdebekkenMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Habitatkartlegging og tiltaksplan i sideelver EiraEIRA ELVEEIERLAG SA2022Avslått
Kartlegging av lurvNORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING2022Avslått
Habitatkartlegging og tiltaksplan i VisaNEDRE VISTDAL ELVEEIGARLAG SA200 0002022Innvilget som omsøkt
Forprosjekt opprydding SæbøtjørnaVESTLAND FYLKESKOMMUNE2022Avslått
De små bekkerNORGES JEGER OG FISKERFORBUND ROGALAND140 0002022Innvilget som omsøkt
Rensing av FrognerdammeneFROGNERPARKENS VENNER2022Avslått
Poster per side1 - 30 of 1190 items