Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Åpning/omlegging av bekk langs bygrense mot KarmøyHaugesund kommune, Teknisk enhet700 0002017Delvis innvilget
Åpning av bekk, OsnesKARMØY KOMMUNE2021Avslått
Åpen søknad Stjørdalsvassdraget vannområdeStjørdal kommune (Stjørdalsvassdraget vannområde Meråker og Stjørdal kommuner)150 0002018Delvis innvilget
Økt naturlig rekruttering av ørret i SelbuMalvik Kommune200 0002020Delvis innvilget
Økosystemrestaurering av Skogsfjorden - Fase 2Naturvernforbundet i Mandal/Naturvernforbundet i Vest-Agder600 0002018Delvis innvilget
Økosystemrestaurering av SkogsfjordenNaturvernforbundet i Mandal/Naturvernforbundet i Vest-Agder145 5102017Innvilget som omsøkt
Økosystembasert vurdering av elver etter rotenoneStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Økologiske undersøkelser i NøklevannBymiljøetaten2016Avslått
Øke vannutskiftning i Gaustadvågen/SandblåstvågenRomsdal vassområde800 0002017Innvilget som omsøkt
Øke kunnskapsgrunnlaget i definerte vannforekomsteVannområde Indre Oslofjord Vest2018Avslått
Øke kunnskapsgrunnlaget for storørretforvaltning Norsk institutt for naturforskning (NINA)2018Avslått
WAPABAT – oppfølgingsstudieNorsk institutt for by- og regionforskning380 0002015Innvilget som omsøkt
WAPABAT – oppfølgingsstudieNorsk institutt for by- og regionforskning380 0002014Delvis innvilget
Våtmarksrestaurering i Storøykilen NR i BærumNorsk Ornitologisk Forening, Asker Og Bærum Lokallag584 8422020Delvis innvilget
Våtmarksområde Kjelle - utvikling og investeringHaldenvassdraget vannområde2016Avslått
Vurdering av vannkvalitet i isdammerVannområde Indre Oslofjord Vest2016Avslått
Vurdering av tiltak - PollenGRETE MARIE TRÆDAL120 0002021Innvilget som omsøkt
Vurdering av sidebekker til Lysakerelva Vannområde Indre Oslofjord Vest200 0002018Innvilget som omsøkt
Vurdering av kantvegetasjonens breddeTØNSBERG KOMMUNE172 0002021Innvilget som omsøkt
Vurdering av interngjødsling i hypereutrofe vannTØNSBERG KOMMUNE2021Avslått
Vurdering av drivtelling som midtveisevalueringTanavassdragets Fiskeforvaltning2016Avslått
Vilkårsrevisjoner og vannforvaltning NORSKE LAKSEELVER830 0002021Delvis innvilget
Videreutvikling av Ørretbasen for PasvikvassdragetSør-Varanger kommune2018Avslått
Videreutvikling av verktøy for hydromorfologiSINTEF Energi1 000 0002017Innvilget som omsøkt
Videreføring tiltak avrenning fra tette flaterAsker kommune, Kommunalteknisk Avdeling2018Avslått
Videre kartlegging av ørretvassdrag i FlekkefjordFlekkefjord Kommune2020Avslått
Videoregistrering og telling i SalangsvassdragetAnton Johan Heggås2018Avslått
Verktøy til å estimere miljøeffekter i fjorderUni Research Computing300 0002017Delvis innvilget
Vekst- og genetiske studier av storørretStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Veileder - restaurering og vedlikehold vassdragJæren vannområde, prosjektnr. 404 150 0002017Delvis innvilget
Poster per side1 - 30 of 985 items