Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Åpning/omlegging av bekk langs bygrense mot KarmøyHaugesund kommune, Teknisk enhet700 0002017Delvis innvilget
Åpning bekkeløp i RoslandsånåTIME KOMMUNE2022Avslått
Åpning av bekk, OsnesKARMØY KOMMUNE2021Avslått
Åpning av AråsbekkenFÆRDER KOMMUNE2022Avslått
Åpen søknad Stjørdalsvassdraget vannområdeStjørdal kommune (Stjørdalsvassdraget vannområde Meråker og Stjørdal kommuner)150 0002018Delvis innvilget
Ørekytsperre i Grøtemselva - utfiskingMALVIK KOMMUNE2022Avslått
Økt naturlig rekruttering av ørret i SelbuMalvik Kommune200 0002020Delvis innvilget
Økosystemrestaurering av Skogsfjorden - Fase 2Naturvernforbundet i Mandal/Naturvernforbundet i Vest-Agder600 0002018Delvis innvilget
Økosystemrestaurering av SkogsfjordenNaturvernforbundet i Mandal/Naturvernforbundet i Vest-Agder145 5102017Innvilget som omsøkt
Økosystembasert vurdering av elver etter rotenoneStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Økologiske undersøkelser i NøklevannBymiljøetaten2016Avslått
Øke vannutskiftning i Gaustadvågen/SandblåstvågenRomsdal vassområde800 0002017Innvilget som omsøkt
Øke kunnskapsgrunnlaget i definerte vannforekomsteVannområde Indre Oslofjord Vest2018Avslått
Øke kunnskapsgrunnlaget for storørretforvaltning Norsk institutt for naturforskning (NINA)2018Avslått
Yngelspredning blåskjell/oskjell/haneskjellLysefjorden skjell og kråkeboller AS2022Avslått
WAPABAT – oppfølgingsstudieNorsk institutt for by- og regionforskning380 0002015Innvilget som omsøkt
WAPABAT – oppfølgingsstudieNorsk institutt for by- og regionforskning380 0002014Delvis innvilget
Våtmarksrestaurering i Storøykilen NR i BærumNorsk Ornitologisk Forening, Asker Og Bærum Lokallag584 8422020Delvis innvilget
Våtmarksrestaur. i Storøykilen NR - tilbakeføringNORSK ORNITOLOGISK FORENING, ASKER OG BÆRUM LOKALLAG2022Avslått
Våtmarksområde Kjelle - utvikling og investeringHaldenvassdraget vannområde2016Avslått
Vurdering av vannkvalitet i isdammerVannområde Indre Oslofjord Vest2016Avslått
Vurdering av tiltak - PollenGRETE MARIE TRÆDAL120 0002021Innvilget som omsøkt
Vurdering av sidebekker til Lysakerelva Vannområde Indre Oslofjord Vest200 0002018Innvilget som omsøkt
Vurdering av kantvegetasjonens breddeTØNSBERG KOMMUNE172 0002021Innvilget som omsøkt
Vurdering av interngjødsling i hypereutrofe vannTØNSBERG KOMMUNE2021Avslått
Vurdering av gytebekker i Salangsvassdraget 2022NATURTJENESTER AS99 6002022Innvilget som omsøkt
Vurdering av fysiske tiltak i TverrånaHÅ KOMMUNE200 0002022Delvis innvilget
Vurdering av drivtelling som midtveisevalueringTanavassdragets Fiskeforvaltning2016Avslått
Vilkårsrevisjoner og vannforvaltning NORSKE LAKSEELVER840 0002022Delvis innvilget
Vilkårsrevisjoner og vannforvaltning NORSKE LAKSEELVER830 0002021Delvis innvilget
Poster per side1 - 30 of 1190 items