Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Bekkeåpning på kommunal eiendom i boligfeltSTJØRDAL KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Børstevasker for fritidsbåter i Indre OslofjordFinn Arne Johannessen2017Avslått
Dokumentere avrenning av gummigranulatVannområde Indre Oslofjord Vest260 0002017Innvilget som omsøkt
Handlingsplan storørretVannområde Indre Oslofjord Vest500 0002017Delvis innvilget
Opptak av trådformede alger i Viksfjord, LarvikLARVIK KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Optimaliserende tiltak for rekrutering av ørret..EIKERN FISKEVERNFORRENING 2022Ikke behandlet
Restaurering og vedlikehold av gytebekker del 2Elvene Rundt Trondheimsfjorden2016Avslått
Tiltaksrettet kartlegging sjøørretbekker i AureMidtnorsk Naturundersøkelse As2020Avslått
Undersøke og om mulig forbedre naturlige og kunstVannområde Indre Oslofjord Vest60 0002017Delvis innvilget
Vegetasjonsplan, skjøtselsplan og informasjonsplaVannområde Indre Oslofjord Vest150 0002017Innvilget som omsøkt
Restaurering av Storåna ved Japansk hageSANDNES KOMMUNE 2022Ikke behandlet
"Prosjekt Hjertevann"Vadsø Kommune2020Avslått
"Vinterhagen" - Framsynt reinseanlegg del IAurland Kommune2020Avslått
2. Utvikling av fotogjenkjenningsteknologi.Norsk institutt for vannforskning2016Avslått
Agricat 2 i Vestfold Vannområde Horten-Larvik og Aulivassdraget100 0002017Delvis innvilget
Aksjon Vatsvassdragvindafjord kommune2015Avslått
Aktuealisering og videreføring av tiltakshåndbokUNI Research Miljø LFI2018Avslått
Akvakultur og naturtilstand i en Nordnorsk fjordUniversitetet i Oslo, Institutt for Geofag479 2772017Innvilget som omsøkt
Algefjerning i HunnebunnFREDRIKSTAD KOMMUNE2021Avslått
Allerede etablerte blåskjelltau og kunstige revOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN 2022Ikke behandlet
Almåselva (139-16-R) & Børstadbekken (139-35-R)Namsos Kommune2020Avslått
Alna og evaluering av bekkeåpningsprosjekt NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING 2022Ikke behandlet
Alnaelva restaurering: Kartlegging av forurensningETATBYGG FURUSET AS230 0002021Innvilget som omsøkt
Andsvatnet-Kvalitetskontroll av drikkevannskildeMålselv kommune2015Avslått
Anlegge fisketrapp ved Stemmen i LilleelvARENDAL JEGER- OG FISKEFORENING150 0002017Innvilget som omsøkt
Anskaffelse av el-fiskeapparat for Øst FinnmarkNibio 2017Avslått
Arbeidsplan for HålandselvaEIGERSUND KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Aurebestanden i Gjende - referansetilstandSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Avdsvatnet - vannstandssenking.Målselv kommune2015Avslått
Avgrensing og overvåking av punktutslippNesodden kommune2016Avslått
Poster per side1 - 30 of 1188 items