Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Riving av gammel kraftverksdam i Tromsa elv GUDBRANDSDAL SPORTSFISKEFORENING3 245 0002021Innvilget som omsøkt
Vannforvaltningstiltak i Haldenvassdraget 2014Haldenvassdraget vannområde2 300 0002014Delvis innvilget
Restaurering og reetablering av BlokkenvassdragetBLOKKEN GRUNNEIERLAG SA1 729 7902021Delvis innvilget
Søknad om tilskudd til miljø- og friluftslivsorganSabima1 484 0002017Innvilget som omsøkt
Habitattiltak NaustaEiliv Erdal1 400 0002020Innvilget som omsøkt
Overvåkning og utredninger i vannområde Morsa 14 Vannområdeutvalget Morsa1 325 0002014Delvis innvilget
Vegen til kunnskapsbasert forvaltning av storørretSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA1 245 0002021Innvilget som omsøkt
Tiltak i små avløpsanlegg i Hordaland Voss- Osterfjorden vassområde1 200 0002017Delvis innvilget
Tilskudd pilotvassdrag 2015Haldenvassdraget vannområde1 150 0002015Delvis innvilget
Fellesprosj. vannmiljøtiltak sjøørretbekker AgderGRIMSTAD KOMMUNE1 060 0002021Innvilget som omsøkt
Fjerning vandringshinder HopspollenVågan Kommune1 000 0002020Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til miljø- og friluftslivsorganSabima1 000 0002018Delvis innvilget
Videreutvikling av verktøy for hydromorfologiSINTEF Energi1 000 0002017Innvilget som omsøkt
Medvirkning i vannforvaltningenSabima1 000 0002016Delvis innvilget
Gassovermetning i norske vassdrag UNI Research Miljø LFI995 0002017Innvilget som omsøkt
Kobling mellom hydromorfologi og økologiSINTEF Energi900 0002017Innvilget som omsøkt
Effektivitet og kost-nytte av habitattiltakUNI Research Miljø LFI900 0002017Delvis innvilget
Utarbeidelse av kurs, ulike aktører mindre avløpNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi895 0002020Innvilget som omsøkt
Medvirkning i vannforvaltningenSabima888 2342014Innvilget som omsøkt
vassdragsrestaureringSABIMA850 0002021Delvis innvilget
Sjøaure i Hardangerfjordvassdraga Hardangerfjord Villfisklag850 0002018Innvilget som omsøkt
Vilkårsrevisjoner og vannforvaltning NORSKE LAKSEELVER830 0002021Delvis innvilget
Kontroll over svovelholdig avrenning i AgderLillesand kommune825 0002017Delvis innvilget
Vassdragsregulering og vannforvaltningNorske Lakseelver800 0002020Delvis innvilget
Øke vannutskiftning i Gaustadvågen/SandblåstvågenRomsdal vassområde800 0002017Innvilget som omsøkt
Medvirkning i vannforvaltningenSabima800 0002015Delvis innvilget
Habitatsforbedrende tiltak i Håelva, del 3HÅ KOMMUNE780 0002021Innvilget som omsøkt
Optimalisering av renseanlegg i spredt bebyggelse.Haldenvassdraget vannområde750 0002015Innvilget som omsøkt
Utbedring av fisketrapper i SalangsvassdragetAnton Johan Heggås736 0002017Innvilget som omsøkt
VASSMILJØTILTAK I LANDBRUKET I KOMMUNANE I HORDALVoss- Osterfjorden vassområde700 0002017Delvis innvilget
Poster per side1 - 30 of 986 items