Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Habitattiltak/Restaurering NaustaEILIV ERDAL 2022Levert
Skogbrukets innvirkning på vannkvalitet MARKER KOMMUNE 2022Levert
Fjerning av vandringshinder for anadrom fiskBrøstadelven grunneierlag 2018Levert
Opprensking av gruveslam i sandfangKvinesdal kommune 2018Levert
Fisk som kvalitetselement i artsrike ØstlandselverNorsk institutt for naturforskning (NINA) 2017Levert
dronekartl_gytefisktellingStorørretHeddølaNorconsult AS 2017Levert
Handlingsplan ål Skiensvassdr. kartleggingNorconsult AS 2017Levert
Forprosjekt ørretundersøkelser i PasvikvassdragetSør-Varanger kommune 2017Levert
gyteområde for storørret i DrammenselvaNorconsult AS 2017Levert
gyteområde for storørret i RandselvaNorconsult AS 2017Levert
Etablering av utendørs klasseromGaula Natursenter as 2017Levert
Forundersøkelser rotenonbehandling Sika-vassdragetORKLAND KOMMUNE2022Avslått
Reparere gyteområde for laks i FiskfjordelvaJohn-Eldar Pedersen2022Avslått
Allerede etablerte blåskjelltau og kunstige revOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN2022Avslått
Problemkartlegging i RusasetvatnetØRLAND KOMMUNE2022Avslått
Informasjonstiltak om vannmiljøetSABIMA2022Avslått
Helhetlig kantsoneprosjekt i Nordre FosenINDRE FOSEN KOMMUNE2022Avslått
Habitatforbedrende tiltak for edelkreps MyrdammenNes kommune (Vannområde Øyeren)2022Avslått
Forprosjekt tiltak Kallandselva, Aure kommuneMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Forprosjekt; biotopforbedrende tiltak, VågsbekkenMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Videre oppfølging av tiltaksplan for elvemuslingMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Tiltaksrettet kartlegging av sjøørretbekker i AureMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Forprosjekt; biotopforbedrende tiltak, FuglvågenMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Forprosjekt; biotopforbedrende tiltak, EkkerbekkenMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Forprosjekt Biotopbedrende tiltak, GullsteinbekkenMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Forprosjekt Biotopforbedrende tiltak, GjerdebekkenMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Habitatkartlegging og tiltaksplan i sideelver EiraEIRA ELVEEIERLAG SA2022Avslått
Kartlegging av lurvNORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING2022Avslått
Forprosjekt opprydding SæbøtjørnaVESTLAND FYLKESKOMMUNE2022Avslått
Rensing av FrognerdammeneFROGNERPARKENS VENNER2022Avslått
Poster per side1 - 30 of 1190 items