Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
produksjonsforbedrende tiltak for storørretBÆRUM KOMMUNE PLAN MILJØ OG KULTUR 2021Ikke behandlet
Bunndyr i Skibotnelva og SignaldalselvaNORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU 2021Ikke behandlet
Midler til elfiskeapparatOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN 2021Ikke behandlet
Oksygenering av Hafrsfjord - En mulighetsanalyseNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS 2021Ikke behandlet
Problemkartlegging avrenning søppelfylling KokelvPORSANGER KOMMUNE 2021Ikke behandlet
Spredt Avløp i Kystkommuner - VidereføringVESTVÅGØY KOMMUNE PLAN OG TEKNIKK 2021Ikke behandlet
Vegen til kunnskapsbasert forvaltning av storørretSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 2021Ikke behandlet
Aurebestanden i Gjende - referansetilstandSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 2021Ikke behandlet
Svensk-norsk elvetypologiNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS 2021Ikke behandlet
Vurdering av interngjødsling i hypereutrofe vannTØNSBERG KOMMUNE 2021Ikke behandlet
Forurensing fra bildekk til laksevassdragVETERINÆRINSTITUTTET 2021Ikke behandlet
Oljeutskillerforum MARKER KOMMUNE 2021Ikke behandlet
RNA-metode for overvåking av planteplanktonSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 2021Ikke behandlet
Terrengkalking - Flåt GruveområdeEVJE OG HORNNES KOMMUNE 2021Ikke behandlet
Investering av atvSAMEIET GAULA ELVEIERLAG 2021Ikke behandlet
Etablering av sedimentfelle i SkårvollbekkenSAMEIET GAULA ELVEIERLAG 2021Ikke behandlet
Fjerning av vandringshinder for anadrom fiskBrøstadelven grunneierlag 2018Ikke behandlet
Opprensking av gruveslam i sandfangKvinesdal kommune 2018Ikke behandlet
Fisk som kvalitetselement i artsrike ØstlandselverNorsk institutt for naturforskning (NINA) 2017Ikke behandlet
Forprosjekt ørretundersøkelser i PasvikvassdragetSør-Varanger kommune 2017Ikke behandlet
dronekartl_gytefisktellingStorørretHeddølaNorconsult AS 2017Ikke behandlet
Handlingsplan ål Skiensvassdr. kartleggingNorconsult AS 2017Ikke behandlet
gyteområde for storørret i DrammenselvaNorconsult AS 2017Ikke behandlet
gyteområde for storørret i RandselvaNorconsult AS 2017Ikke behandlet
Etablering av utendørs klasseromGaula Natursenter as 2017Ikke behandlet
Fokus på sideelver og sidebekker til MårelvaBent Hugstmyr2021Avslått
Styrking av fagkompetanse innen vannplanter NORSK BOTANISK FORENING2021Avslått
Miljøforbedrende tiltak i Skogsfjorden, MandalNATURVERNFORBUNDET I MANDAL2021Avslått
Overvåkning og tiltak i tre elver HitraMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2021Avslått
Habitatforbedrende tiltakBÆRUM KOMMUNE PLAN MILJØ OG KULTUR2021Avslått
Poster per side1 - 30 of 985 items