Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Habitatforbedrende tiltak Vannteam ØstNES KOMMUNE 2024Levert
Tømming av Håjendammen i LenaelvaØSTRE TOTEN KOMMUNE 2024Levert
Utbedring av vandringshinder i Anarjohka bekkefeltDEANU GIELDA / TANA KOMMUNE 2024Levert
Habitatkartlegging og tiltaksplan i MauseidvassdraSULA JEGER OG FISKERFORENING 2024Levert
Restaurering av Møllebekken øvre delSTAVANGER KOMMUNE 2024Levert
Miljøforbedrende tiltak og elverestaurering i StraNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS 2024Levert
Prosjektering av fisk- og krepsepassasjer VaråaNES KOMMUNE 2024Levert
Reetablering av elveløp/elveval, i RaumavassdragetPer-Jonas Ytterbakke 2024Levert
Restaurering av Blokkenvassdraget Trinn 2 og 3BLOKKEN GRUNNEIERLAG SA 2024Levert
Tiltaksplan for SendaLÆRDAL ELVEEIGARLAG SA 2024Levert
"Fase 4 tiltak" i Mårelva m/ sideelv SkavåselvaMÅRELVA GRUNNEIERFORENING 2024Levert
Tømming og utbedring av fisketrapp i LenaelvaØSTRE TOTEN KOMMUNE 2024Levert
Planlegging fiskepassasje i NordvikvassdragetGlenn Richard Næss 2024Levert
Restaurering av kilar- sideløpLÆRDAL ELVEEIGARLAG SA 2024Levert
Restaurering av Møllebekken og andre VFSTAVANGER KOMMUNE 2024Levert
Tiltak i Riskaåna og FjelltunbekkenNORGES JEGER OG FISKERFORBUND ROGALAND 2024Levert
Restaurering av LeikvollbekkenSTAVANGER KOMMUNE 2024Levert
Habitatkartlegging, tiltak og restaurering...NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS 2024Levert
NaturligvisNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI 2024Levert
Mogleikstudie for betring av vassmiljø MørkridselvMØRKRIDSDALEN ELVEEIGARLAG 2024Levert
Restaurering av gyte og ungfiskhabitat.BØ JEGER- OG FISKERFORENING 2024Levert
Habitattiltak Kvernbekken, SjøørretprosjektetKLEPP KOMMUNE 2024Levert
Restaurering av Torstadbekken i Asker kommuneBÆRUM KOMMUNE 2024Levert
Tiltak i Áigirjávri og Gádjajohka-området PORSANGER KOMMUNE 2024Levert
Tiltak for betring av vassmiljø i MørkridselviMØRKRIDSDALEN ELVEEIGARLAG 2024Levert
Utvikling av gyte-og oppvekstområder for storørretBÆRUM KOMMUNE 2024Levert
Plan for tiltak og restaurering i VossovassdragetNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS 2024Levert
Tiltak mot gjengroing/forringing av SætrevatnetSÆTREVATNET VEL 2024Levert
Vannfaglig tilbud for skoleklasserFJORDSKOLE AS 2024Levert
"Gytebekk-helse" Fra kartlegging til utføre tiltakMOSS OG OMEGN JEGER -OG FISKERFORENING 2024Levert
Poster per side1 - 30 of 1548 items