Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Habitattiltak/Restaurering NaustaEILIV ERDAL 2022Levert
Skogbrukets innvirkning på vannkvalitet MARKER KOMMUNE 2022Levert
Fjerning av vandringshinder for anadrom fiskBrøstadelven grunneierlag 2018Levert
Opprensking av gruveslam i sandfangKvinesdal kommune 2018Levert
Fisk som kvalitetselement i artsrike ØstlandselverNorsk institutt for naturforskning (NINA) 2017Levert
dronekartl_gytefisktellingStorørretHeddølaNorconsult AS 2017Levert
Handlingsplan ål Skiensvassdr. kartleggingNorconsult AS 2017Levert
Forprosjekt ørretundersøkelser i PasvikvassdragetSør-Varanger kommune 2017Levert
gyteområde for storørret i DrammenselvaNorconsult AS 2017Levert
gyteområde for storørret i RandselvaNorconsult AS 2017Levert
Etablering av utendørs klasseromGaula Natursenter as 2017Levert
Etablering av fiskepassasje for storørret forbi daGUDBRANDSDAL SPORTSFISKEFORENING1 276 4442022Innvilget som omsøkt
Restaurering av Møllebekken i StavangerSTAVANGER KOMMUNE260 0002022Innvilget som omsøkt
BlomvågSOTRA SPORTSFISKERE100 0002022Innvilget som omsøkt
Forprosjekt habitatforbedrende tiltak VaråaNES KOMMUNE69 0002022Innvilget som omsøkt
Formidling vannmiljørestaurering Orkla 2022ORKLAND KOMMUNE50 0002022Innvilget som omsøkt
Vannmiljørest. av sjøørretvassdrag i Orkla 2022ORKLAND KOMMUNE500 0002022Innvilget som omsøkt
Vurdering av gytebekker i Salangsvassdraget 2022NATURTJENESTER AS99 6002022Innvilget som omsøkt
Habitatkartlegging og tiltaksplan i VisaNEDRE VISTDAL ELVEEIGARLAG SA200 0002022Innvilget som omsøkt
De små bekkerNORGES JEGER OG FISKERFORBUND ROGALAND140 0002022Innvilget som omsøkt
Restaurering av kilar- sideløpLÆRDAL ELVEEIGARLAG SA190 0002022Innvilget som omsøkt
Storjord bruMÅLSELV KOMMUNE90 5602022Innvilget som omsøkt
Ny giv for sjøørreten i Verdalsvassdraget 2022NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)249 6002022Innvilget som omsøkt
Restaurering av jordbruksbekk NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORD NORGE356 2442022Innvilget som omsøkt
Plan for Gjerstadvassdraget Søndeled - StifossRISØR KOMMUNE500 0002022Innvilget som omsøkt
Vandringshinder Skavåselva - sideelv til MårelvaBent Hugstmyr70 4002022Innvilget som omsøkt
Restaureringssamling Sjøørretprosjektet i RogalandKLEPP KOMMUNE100 0002022Innvilget som omsøkt
Pilotprosjekt gjenåpning av Skådehei Klepp kommuneKLEPP KOMMUNE200 0002022Innvilget som omsøkt
Habitatforbedrende tiltak for storørretBÆRUM KOMMUNE KOMMUNALMILJØTEKNISKE TJENESTER450 0002022Innvilget som omsøkt
Restaurering av flomsletteSYLTE- OG MOAVASSDRAGET FORVALTNINGSLAG SA125 0002022Innvilget som omsøkt
Poster per side1 - 30 of 1190 items