Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Etablering av fiskepassasje for storørret forbi daGUDBRANDSDAL SPORTSFISKEFORENING1 276 4442022Innvilget som omsøkt
Restaurering av Møllebekken i StavangerSTAVANGER KOMMUNE260 0002022Innvilget som omsøkt
BlomvågSOTRA SPORTSFISKERE100 0002022Innvilget som omsøkt
Forprosjekt habitatforbedrende tiltak VaråaNES KOMMUNE69 0002022Innvilget som omsøkt
Formidling vannmiljørestaurering Orkla 2022ORKLAND KOMMUNE50 0002022Innvilget som omsøkt
Vannmiljørest. av sjøørretvassdrag i Orkla 2022ORKLAND KOMMUNE500 0002022Innvilget som omsøkt
Vurdering av gytebekker i Salangsvassdraget 2022NATURTJENESTER AS99 6002022Innvilget som omsøkt
Habitatkartlegging og tiltaksplan i VisaNEDRE VISTDAL ELVEEIGARLAG SA200 0002022Innvilget som omsøkt
De små bekkerNORGES JEGER OG FISKERFORBUND ROGALAND140 0002022Innvilget som omsøkt
Restaurering av kilar- sideløpLÆRDAL ELVEEIGARLAG SA190 0002022Innvilget som omsøkt
Storjord bruMÅLSELV KOMMUNE90 5602022Innvilget som omsøkt
Ny giv for sjøørreten i Verdalsvassdraget 2022NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)249 6002022Innvilget som omsøkt
Restaurering av jordbruksbekk NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORD NORGE356 2442022Innvilget som omsøkt
Plan for Gjerstadvassdraget Søndeled - StifossRISØR KOMMUNE500 0002022Innvilget som omsøkt
Vandringshinder Skavåselva - sideelv til MårelvaBent Hugstmyr70 4002022Innvilget som omsøkt
Restaureringssamling Sjøørretprosjektet i RogalandKLEPP KOMMUNE100 0002022Innvilget som omsøkt
Pilotprosjekt gjenåpning av Skådehei Klepp kommuneKLEPP KOMMUNE200 0002022Innvilget som omsøkt
Habitatforbedrende tiltak for storørretBÆRUM KOMMUNE KOMMUNALMILJØTEKNISKE TJENESTER450 0002022Innvilget som omsøkt
Restaurering av flomsletteSYLTE- OG MOAVASSDRAGET FORVALTNINGSLAG SA125 0002022Innvilget som omsøkt
Utbedring av vandringshindre i StraumevassdragetBØ JEGER- OG FISKERFORENING175 4182022Innvilget som omsøkt
Utredning av habitat- og miljøforbedrende tiltakKLEPP KOMMUNE250 0002022Innvilget som omsøkt
Habitatkartlegging, tiltak, sjøørret Vannomr. VestBERGEN KOMMUNE450 0002022Innvilget som omsøkt
Vannforvaltning basert på plastNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS358 6002022Innvilget som omsøkt
Tiltak mot avrenning fra jordbruk til LierelvaNORSK LANDBRUKSRÅDGIVING VIKEN210 5152022Innvilget som omsøkt
Tiltaksgjennomføring - sjøørretprosjekt HaugesundHAUGESUND KOMMUNE320 0002022Innvilget som omsøkt
Habitatforbedring Naustvikbekken 2022TYSVÆR KOMMUNE580 0002022Innvilget som omsøkt
Neta og Nordre Bjøråa, Stor-Elvdal kommuneGLOMMA FISKEFORENING STOR-ELVDAL266 7502022Innvilget som omsøkt
Habitatforbetrande tiltak for sjøaure, HjelmelandSULDAL KOMMUNE100 0002022Innvilget som omsøkt
Tiltaksplan - restaurering av Manndalselva 206-6-RGAIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI100 0002022Innvilget som omsøkt
Kartlegging av sjøørretvassdrag i AgdenesSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA138 0002022Innvilget som omsøkt
Poster per side1 - 30 of 1192 items