Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Ny giv for sjøørreten i Verdalsvassdraget 2021NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) 2021Ikke behandlet
Fokus på sideelver og sidebekker til MårelvaBent Hugstmyr 2021Ikke behandlet
Problemkartlegging Kampåa og Børterelva i vannområNES KOMMUNE 2021Ikke behandlet
Styrking av fagkompetanse innen vannplanter NORSK BOTANISK FORENING 2021Ikke behandlet
Kultiveringstiltak Rollneselva RollaIBESTAD JEGER- OG FISKEFORENING 2021Ikke behandlet
Restaurering og reetablering av BlokkenvassdragetBLOKKEN GRUNNEIERLAG SA 2021Ikke behandlet
Miljøforbedrende tiltak i Skogsfjorden, MandalNATURVERNFORBUNDET I MANDAL 2021Ikke behandlet
Overvåkning og tiltak i tre elver HitraMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS 2021Ikke behandlet
Estimering av tapt produksjonsarealBÆRUM KOMMUNE PLAN MILJØ OG KULTUR 2021Ikke behandlet
Habitatforbedrende tiltakBÆRUM KOMMUNE PLAN MILJØ OG KULTUR 2021Ikke behandlet
Formidling resultater vannmiljørestaurering OrklaORKLAND KOMMUNE 2021Ikke behandlet
produksjonsforbedrende tiltak for storørretBÆRUM KOMMUNE PLAN MILJØ OG KULTUR 2021Ikke behandlet
Identifisering av flaskehals for elvemusling, LenaNORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU 2021Ikke behandlet
Påvisning av fremmede arter i innsjøer og dammerBÆRUM KOMMUNE PLAN MILJØ OG KULTUR 2021Ikke behandlet
Opprydning i Hobølelva fra Mjær til Brekke mølleINDRE ØSTFOLD KOMMUNE 2021Ikke behandlet
Vannmiljørestaurering av sjøørretvassdrag i OrklaORKLAND KOMMUNE 2021Ikke behandlet
Kartlegging og tiltak i vassdrag i AureMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS 2021Ikke behandlet
Sjøørretprosjektet i BorgenfjordenSUND FOLKEHØGSKOLE 2021Ikke behandlet
Restaurering av bekker som fører inn i Vassjø.VASSJØ FISKEFORENING 2021Ikke behandlet
Sjøørretprosjektet i Rogaland, Jæren vannområdeKLEPP KOMMUNE 2021Ikke behandlet
Søknad om tiltak for sjøaure i Foren fase 2 NORGES JEGER OG FISKERFORBUND ROGALAND 2021Ikke behandlet
Helhetlig tiltaksplan for OrrevassdragetKLEPP KOMMUNE 2021Ikke behandlet
Formidling i Nea-Nidelva og Gaula VO'erMALVIK KOMMUNE 2021Ikke behandlet
Ungfisk i sidevassdrag til GaulaMALVIK KOMMUNE 2021Ikke behandlet
Habitattiltak NaustaEILIV ERDAL 2021Ikke behandlet
Habitatutbedring i Valsetbekken, SkaunMALVIK KOMMUNE 2021Ikke behandlet
Kartlegging av oppvekstområder for småblankSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 2021Ikke behandlet
Bunndyr i Skibotnelva og SignaldalselvaNORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU 2021Ikke behandlet
Tiltaksplan for Vigda, SkaunMALVIK KOMMUNE 2021Ikke behandlet
Kartlegging av oppvekstområder for småblankSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 2021Ikke behandlet
Poster per side1 - 30 of 985 items