Om ordningen

Vi viser til Retningslinjer for autorisasjon av besøkssenter

Sentre som søker om autorisasjon som besøkssenter bes levere følgende dokumenter i det elektroniske søknadssenteret:

  • Autorisasjonssøknad
  • Detaljert virksomhetsplan og budsjett for resten av året 2020 og for hele 2021.  
  • Virksomhetsplan og budsjett for autorisasjonsperioden (2020-2025). Budsjettet skal inkludere grunntilskudd fra 2020 til 2025.

Autoriserte naturinformasjonssenter kan søke om et årlig grunntilskudd. Søknadsfristen er 15. januar hvert år og tilskuddet skal dekke årlig løpende aktivitet knyttet til administrasjon, planlegging og gjennomføring av informasjonstiltak m. v. Grunntilskuddet er for tiden på 1 062 000 kroner pr. senter.

 

 

Nyttige lenker

Nyttige dokumenter

Søknadsfrist

Søknadsfrist 18. september 2020

Spørsmål og hjelp

For spørsmål vedrørende utfylling av søknaden kontakt Miljødirektoratet.

Eva Lindgaard: eva.lindgaard@miljodir.no

 

 

 

 

 

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).