Om ordningen

Autorisasjon for besøkssenter

Besøkssenter Oslofjorden skal mobilisere alle befolkningsgrupper og kommuner til å ta vare på Oslofjorden. Senteret skal også synliggjøre friluftslivsbruken blant ulike grupper i befolkningen, informere om hva som fremmer og hemmer områdebruken, og informere om ev. konflikter. Besøkssenter Oslofjorden skal i tillegg informere om naturmangfold, klima og klimaendringer, informere om allemannsretten, spesielt i strandsonen, samt bidra til økt friluftsliv.  Senteret skal i tillegg informere om områder som er velegnet for friluftsliv, fiske, fangst og sanking. Vi viser til Retningslinjer for autorisasjon og reautorisasjon av besøkssentre for natur i Norge.  

Sentre som søker om autorisasjon som autorisert besøkssenter for Oslofjorden bes levere følgende dokumenter i det elektroniske søknadssenteret:  

Autoriserte naturinformasjonssenter kan søke om et årlig grunntilskudd. Søknadsfristen er 15. januar hvert år og tilskuddet skal dekke årlig løpende aktivitet knyttet til administrasjon, planlegging og gjennomføring av informasjonstiltak, naturveiledning m.v. Grunntilskuddet er for tiden på 1 096 000 kr pr. senter. 

Nyttige lenker

Nyttige dokumenter

Søknadsfrist

Søknadsfrist 15. februar 2022

Spørsmål og hjelp

For spørsmål vedrørende utfylling av søknaden kontakt Miljødirektoratet.

Eva Lindgaard: eva.lindgaard@miljodir.no

 

 

 

 

 

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).